Get PDF to print
Pobierz PDF
2019-03-20 17:21:31 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh:
Sky-High Fortune Maritime Inc.
Operator: Armator: kh: 3348
Amos Asia Ship Service Co., Limited
 
-----------------------------
S U R V E Y   S T A T U S
S T A T U S   S T A T K U
-----------------------------
 
JI MEI
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
WARNING! information from INAD archive (out-of-date)UWAGA! informacje z archiwum INAD (nieaktualne)
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 101889 FlagBandera The Republic of Panama (PAN)
IMO No.Nr IMO 6604482 Offl. No.Nr Administ. 27084-00-C
Call SignalSygnał Wywoławczy H3HL PortPort Panama
MMSI No.Nr MMSI 353849000
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 9878.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 1672.00 Keel layingData poł.stępki 1965-01-01
Delivery/ConversionBudowa/Przebudowa 1966-06-01
ShipyardStocznia Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU KM PASSENGER SHIP
Date of assignmentData nadania klasy 2008-12-18
Warning ! CLASS WITHDRAWN from Uwaga ! KLASA UTRACONA od 2017-09-20 (reason: przyczyna: a)
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały mach. masz. PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
1.Navigation in coastal waters between Xiamen and Hong Kong only. 2.Permissible load: passengers and baggage only.
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2014-09-26 2017-12-09
Single Voyage DeclarationZaświadczenie o zdatności do jednorazowej podróży SVD Full 2017-06-22 2017-11-11
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2009-06-12
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Load LineWolna Burta (INVALIDATION) LLC Full 2015-07-08 2017-12-09
MARPOL Annex IMARPOL Annex I (INVALIDATION) MPI Full 2015-07-08 2017-12-09
MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV (INVALIDATION) MPIV Full 2013-04-08 2017-12-09
MARPOL Annex VIMARPOL Annex VI (INVALIDATION) MPVI Full 2015-07-08 2017-12-09
Anti-Fouling SystemAnti-Fouling System (INVALIDATION) AFS Full 2011-04-05
AFS - Form FAFS - Form F (INVALIDATION) AFSF Full 2012-12-14
Passenger Ship SafetyBezp.statku pasażerskiego (INVALIDATION) PSSC Full 2015-07-08 2015-12-13
List of Operational LimitationsLista ograniczeń eksploatacyjnych (INVALIDATION) LOOL Full 2015-07-08 2015-12-13
Exemption PSSZwolnienie PSS -Issued by: -Przez: PRS (INVALIDATION) EPS Prov. 2015-06-01 2015-06-30
notes: uwagi: Ch II-2 / Reg.7.5.2
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Renewal surveyOdnowienie klasy
2012-12-14 2017-12-10 2017-09-10 - 2017-12-10 OverduePrzeter.
Single Voyage Declaration - surveyZaświadczenie o zdatności do jednorazowej podróży
2017-06-22 - TEMP
Annual surveyPrzegląd roczny
2015-03-20 2015-12-10 2015-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
Intermediate surveyPrzegląd pośredni* 2014-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2012-12-14 2015-12-14 - OverduePrzeter.
In-water surveyPrzegląd przez nurka
2014-03-03 -
In-water surveyPrzegląd przez nurka
2015-03-19 -
Tailshaft survey SB - completeWał śrubowy PB - przegląd całkowity
2010-12-13 2015-12-13 - OverduePrzeter.
Tailshaft survey PS - completeWał śrubowy LB - przegląd całkowity
2010-12-13 2015-12-13 - OverduePrzeter.
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Load line - initial/renewalWolna burta - nadanie/odnowienie
2012-12-14 2017-12-10 2017-09-10 - 2017-12-10 OverduePrzeter.
Load line - annualWolna burta - roczny
2015-03-20 2015-12-10 2015-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex I - initial/renewalMARPOL-Annex I - nadanie/odnowienie
2012-12-14 2017-12-10 2017-09-10 - 2017-12-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex I - annualMARPOL-Annex I - roczny
2015-03-20 2015-12-10 2015-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex I - intermediateMARPOL-Annex I - pośredni* 2014-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex IV - initial/renewalMARPOL-Annex IV - nadanie/odnowienie
2012-12-14 2017-12-10 2017-09-10 - 2017-12-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex VI - initial/renewalMARPOL-Annex VI - nadanie/odnowienie
2012-12-14 2017-12-10 2017-09-10 - 2017-12-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex VI - annualMARPOL-Annex VI - roczny
2015-03-20 2015-12-10 2015-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex VI - intermediateMARPOL-Annex VI - pośredni* 2014-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
Lifting appliances - renewalUrz. podnośne - odnowienie
2011-12-19 2016-12-19 - OverduePrzeter.
Lifting appliances - annualUrz. podnośne - roczny
2015-03-20 2016-03-20 - OverduePrzeter.
SOLAS-Passenger ship safety - renewalSOLAS-Bezp. statku pasażerskiego - odnowienie
2015-06-01 2015-12-14 - OverduePrzeter.
Occ. survey - PSC inspectionPrzegl. doraźny - Inspekcja PSC
2013-07-05 -
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
'TEMP' in status column means temporary amendments subject of final verification in H.O.Znak 'TEMP' w kolumnie Status oznacza zapis tymczasowy przed weryfikacją w Centrali PRS.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
RECOMENDATIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SG 1 MAIN DIESEL ENGINE SILNIK GŁÓWNY PSPS
1 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 1  Głowica, zawory itd. Nr. 1  2013-04-03 * 2018-04-03 OverduePrzeter.
2 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 3  Głowica, zawory itd. Nr. 3  2013-04-10 * 2018-04-10 OverduePrzeter.
3 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 5  Głowica, zawory itd. Nr. 5  2013-04-17 * 2018-04-17 OverduePrzeter.
4 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 7  Głowica, zawory itd. Nr. 7  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
5 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 8  Głowica, zawory itd. Nr. 8  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
6 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 9  Głowica, zawory itd. Nr. 9  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
7 CYL Cylinder liner No. 1  Tuleja cylindrowa Nr. 1  2013-04-03 * 2018-04-03 OverduePrzeter.
8 CYL Cylinder liner No. 3  Tuleja cylindrowa Nr. 3  2013-04-10 * 2018-04-10 OverduePrzeter.
9 CYL Cylinder liner No. 5  Tuleja cylindrowa Nr. 5  2013-04-17 * 2018-04-17 OverduePrzeter.
10 CYL Cylinder liner No. 7  Tuleja cylindrowa Nr. 7  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
11 CYL Cylinder liner No. 8  Tuleja cylindrowa Nr. 8  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
12 CYL Cylinder liner No. 9  Tuleja cylindrowa Nr. 9  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
13 TTO Piston & rod No. 1  Tłok i trzon tłokowy Nr. 1  2013-04-03 * 2018-04-03 OverduePrzeter.
14 TTO Piston & rod No. 3  Tłok i trzon tłokowy Nr. 3  2013-04-10 * 2018-04-10 OverduePrzeter.
15 TTO Piston & rod No. 5  Tłok i trzon tłokowy Nr. 5  2013-04-17 * 2018-04-17 OverduePrzeter.
16 TTO Piston & rod No. 7  Tłok i trzon tłokowy Nr. 7  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
17 TTO Piston & rod No. 8  Tłok i trzon tłokowy Nr. 8  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
18 TTO Piston & rod No. 9  Tłok i trzon tłokowy Nr. 9  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
19 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 2  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 2  2013-05-10 * 2018-05-10 OverduePrzeter.
20 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 4  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 4  2013-05-08 * 2018-05-08 OverduePrzeter.
21 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 6  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 6  2013-05-15 * 2018-05-15 OverduePrzeter.
22 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 7  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 7  2013-06-10 * 2018-06-10 OverduePrzeter.
23 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 8  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 8  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
24 LOK Crank bearing & crankpin No. 1  Łożyska i czopy korbowe Nr. 1  2013-06-11 * 2018-06-11 OverduePrzeter.
25 LOK Crank bearing & crankpin No. 3  Łożyska i czopy korbowe Nr. 3  2013-06-13 * 2018-06-13 OverduePrzeter.
26 LOK Crank bearing & crankpin No. 5  Łożyska i czopy korbowe Nr. 5  2013-05-15 * 2018-05-15 OverduePrzeter.
27 LOK Crank bearing & crankpin No. 7  Łożyska i czopy korbowe Nr. 7  2011-03-01 * 2016-03-01 OverduePrzeter.
28 LGL Main bearing & journal No. 3  Łożyska ramowe i czopy Nr. 3  2012-02-15 * 2017-02-15 OverduePrzeter.
29 LGL Main bearing & journal No. 5  Łożyska ramowe i czopy Nr. 5  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
30 LGL Main bearing & journal No. 6  Łożyska ramowe i czopy Nr. 6  2012-03-14 * 2017-03-14 OverduePrzeter.
31 LGL Main bearing & journal No. 8  Łożyska ramowe i czopy Nr. 8  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
32 LGL Main bearing & journal No. 10  Łożyska ramowe i czopy Nr. 10  2012-03-21 * 2017-03-21 OverduePrzeter.
33 PWP  *H.P. fuel pumps  *Pompy wtryskowe 2012-03-26 2017-03-26 OverduePrzeter.
34 DOT Supercharging arr./turbine No. 1  Urządzenie doładowujące/turbina Nr. 1  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
35 DOT Supercharging arr./turbine No. 2  Urządzenie doładowujące/turbina Nr. 2  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
36 DOT Supercharging arr./turbine No. 3  Urządzenie doładowujące/turbina Nr. 3  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
37 DCH Supercharging arr./cooler No. 1  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 1  2010-10-02 * 2015-10-02 2015-12-13!
38 DCH Supercharging arr./cooler No. 2  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 2  2010-10-03 * 2015-10-03 2015-12-13!
39 DCH Supercharging arr./cooler No. 3  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 3  2010-10-05 * 2015-10-05 2015-12-13!
40 DCH Supercharging arr./cooler No. 4  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 4  2010-10-10 * 2015-10-10 2015-12-13!
41 URN Reversing and/or starting gear  Urządzenie manewrowe/rozruchowe  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
42 WKR Camshaft & camshaft drive  Wał krzywkowy z napędem  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
43 FUN Bedplate & frames  Podstawa,skrzynia korbowa,stojaki  2011-01-28 * 2016-01-28 OverduePrzeter.
44 SEP Bolts & chocks etc.  Śruby fundamentowe,podkładki itd.  2011-02-16 * 2016-02-16 OverduePrzeter.
45 STC Tiebolts  Ściągi  2011-02-16 * 2016-02-16 OverduePrzeter.
46 SCC Scavengcase & safety devices  Skrz.przepłukujace  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SG 2 MAIN DIESEL ENGINE SILNIK GŁÓWNY SBSB
47 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 1  Głowica, zawory itd. Nr. 1  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
48 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 2  Głowica, zawory itd. Nr. 2  2012-01-11 * 2017-04-26 OverduePrzeter.
49 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 3  Głowica, zawory itd. Nr. 3  2012-01-18 2017-01-18 OverduePrzeter.
50 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 4  Głowica, zawory itd. Nr. 4  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
51 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 5  Głowica, zawory itd. Nr. 5  2013-05-22 * 2018-05-22 OverduePrzeter.
52 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 6  Głowica, zawory itd. Nr. 6  2013-05-25 * 2018-05-25 OverduePrzeter.
53 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 7  Głowica, zawory itd. Nr. 7  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
54 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 9  Głowica, zawory itd. Nr. 9  2012-02-01 * 2017-02-01 OverduePrzeter.
55 CYL Cylinder liner No. 1  Tuleja cylindrowa Nr. 1  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
56 CYL Cylinder liner No. 2  Tuleja cylindrowa Nr. 2  2012-01-11 * 2017-01-11 OverduePrzeter.
57 CYL Cylinder liner No. 3  Tuleja cylindrowa Nr. 3  2012-01-18 * 2017-01-18 OverduePrzeter.
58 CYL Cylinder liner No. 4  Tuleja cylindrowa Nr. 4  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
59 CYL Cylinder liner No. 5  Tuleja cylindrowa Nr. 5  2013-05-22 * 2018-05-22 OverduePrzeter.
60 CYL Cylinder liner No. 6  Tuleja cylindrowa Nr. 6  2013-05-25 * 2018-05-25 OverduePrzeter.
61 CYL Cylinder liner No. 7  Tuleja cylindrowa Nr. 7  2014-01-14 * 2019-01-14 OverduePrzeter.
62 CYL Cylinder liner No. 9  Tuleja cylindrowa Nr. 9  2012-02-01 * 2017-02-01 OverduePrzeter.
63 TTO Piston & rod No. 1  Tłok i trzon tłokowy Nr. 1  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
64 TTO Piston & rod No. 2  Tłok i trzon tłokowy Nr. 2  2012-01-11 * 2017-01-11 OverduePrzeter.
65 TTO Piston & rod No. 3  Tłok i trzon tłokowy Nr. 3  2012-01-18 * 2017-01-18 OverduePrzeter.
66 TTO Piston & rod No. 4  Tłok i trzon tłokowy Nr. 4  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
67 TTO Piston & rod No. 5  Tłok i trzon tłokowy Nr. 5  2013-05-22 * 2018-05-22 OverduePrzeter.
68 TTO Piston & rod No. 6  Tłok i trzon tłokowy Nr. 6  2013-05-25 * 2018-05-25 OverduePrzeter.
69 TTO Piston & rod No. 7  Tłok i trzon tłokowy Nr. 7  2014-01-14 * 2019-01-14 OverduePrzeter.
70 TTO Piston & rod No. 9  Tłok i trzon tłokowy Nr. 9  2012-02-01 * 2017-02-01 OverduePrzeter.
71 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 2  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 2  2013-05-29 * 2018-05-29 OverduePrzeter.
72 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 4  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 4  2013-06-02 * 2018-06-02 OverduePrzeter.
73 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 6  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 6  2013-06-05 * 2018-06-05 OverduePrzeter.
74 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 7  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 7  2013-06-07 * 2018-06-07 OverduePrzeter.
75 LOK Crank bearing & crankpin No. 1  Łożyska i czopy korbowe Nr. 1  2013-06-12 * 2018-06-12 OverduePrzeter.
76 LOK Crank bearing & crankpin No. 3  Łożyska i czopy korbowe Nr. 3  2013-06-17 * 2018-06-17 OverduePrzeter.
77 LOK Crank bearing & crankpin No. 5  Łożyska i czopy korbowe Nr. 5  2013-06-19 * 2018-06-19 OverduePrzeter.
78 LOK Crank bearing & crankpin No. 7  Łożyska i czopy korbowe Nr. 7  2012-02-01 * 2017-02-01 OverduePrzeter.
79 LGL Main bearing & journal No. 1  Łożyska ramowe i czopy Nr. 1  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
80 LGL Main bearing & journal No. 3  Łożyska ramowe i czopy Nr. 3  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
81 LGL Main bearing & journal No. 4  Łożyska ramowe i czopy Nr. 4  2014-02-12 * 2019-02-12 OverduePrzeter.
82 LGL Main bearing & journal No. 5  Łożyska ramowe i czopy Nr. 5  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
83 LGL Main bearing & journal No. 6  Łożyska ramowe i czopy Nr. 6  2012-03-30 * 2017-03-30 OverduePrzeter.
84 LGL Main bearing & journal No. 8  Łożyska ramowe i czopy Nr. 8  2012-04-11 * 2017-04-26 OverduePrzeter.
85 LGL Main bearing & journal No. 10  Łożyska ramowe i czopy Nr. 10  2012-04-18 * 2017-04-18 OverduePrzeter.
86 PWP  *H.P. fuel pumps  *Pompy wtryskowe 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
87 DOT Supercharging arr./turbine No. 1  Urządzenie doładowujące/turbina Nr. 1  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
88 DOT Supercharging arr./turbine No. 2  Urządzenie doładowujące/turbina Nr. 2  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
89 DOT Supercharging arr./turbine No. 3  Urządzenie doładowujące/turbina Nr. 3  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
90 DCH Supercharging arr./cooler No. 1  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 1  2010-11-01 * 2015-11-01 2015-12-13!
91 DCH Supercharging arr./cooler No. 2  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 2  2010-11-05 * 2015-11-05 2015-12-13!
92 DCH Supercharging arr./cooler No. 3  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 3  2010-12-13 2015-12-13 OverduePrzeter.
93 DCH Supercharging arr./cooler No. 4  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 4  2010-12-13 2015-12-13 OverduePrzeter.
94 URN Reversing and/or starting gear  Urządzenie manewrowe/rozruchowe  2011-01-25 * 2016-01-25 OverduePrzeter.
95 WKR Camshaft & camshaft drive  Wał krzywkowy z napędem  2011-04-15 * 2016-04-15 OverduePrzeter.
96 UWK  *Crankshaft deflection  *Ułożenie wału korbowego 2012-03-01 * 2017-04-26 OverduePrzeter.
97 FUN Bedplate & frames  Podstawa,skrzynia korbowa,stojaki  2011-02-28 * 2016-02-28 OverduePrzeter.
98 SEP Bolts & chocks etc.  Śruby fundamentowe,podkładki itd.  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
99 STC Tiebolts  Ściągi  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
100 CCR  *Crankcase doors & safety devices  *Włazy skrz.korb.i zawory eksplozyjne 2013-07-05 * 2018-07-05 OverduePrzeter.
101 SCC Scavengcase & safety devices  Skrz.przepłukujace  2013-07-05 * 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
LW 1 SHAFTING ARRANGEMENT LINIA WAŁÓW PSPS
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
LW 2 SHAFTING ARRANGEMENT LINIA WAŁÓW SBSB
102 PWL Intermediate shaft-bearing  Wał pośredni-łożyska  2010-11-26 * 2015-11-26 2015-12-13!
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 1 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
103 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2013-06-27 * 2018-06-27 OverduePrzeter.
104 DOT Turbocharging arrangement  Urządzenie doładowujące  2013-05-16 * 2018-05-16 OverduePrzeter.
105 PRB Test of system  Próba działania  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 2 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
106 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
107 PRB Test of system  Próba działania  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 3 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
108 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
109 DOT Turbocharging arrangement  Urządzenie doładowujące  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
110 PRB Test of system  Próba działania  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 4 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
111 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
112 PRB Test of system  Próba działania  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 5 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
113 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
114 DOT Turbocharging arrangement  Urządzenie doładowujące  2011-12-10 * 2016-12-10 OverduePrzeter.
115 PRB Test of system  Próba działania  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VR 1 COMPRESSED AIR SYSTEM INSTALACJA POWIETRZA SPRĘŻONEGO
116 BSP1 Starting air receiver M/E-internal No. 1  Zbiornik pow.rozruch.SG-przegl.wewn. Nr. 1  PSPS 2012-01-17 * 2017-04-26 OverduePrzeter.
117 BSP1 Starting air receiver M/E-internal No. 2  Zbiornik pow.rozruch.SG-przegl.wewn. Nr. 2  SBSB 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
118 ESP Emergency compressor  Sprężarka awaryjna  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
119 PSR Airpipes & valves  Rurociągi i zawory  2012-02-18 * 2017-04-26 OverduePrzeter.
120 BPR  *Aux.air receiver & safety devices  *Butla pow.spreż. 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VL 1 FUEL SYSTEM INSTALACJA PALIWOWA
121 TPO Fuel oil transfer pump  Pompa transportowa paliwa ciężkiego  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
122 GOW  *Fuel oil preheater for purifier  *Podgrzewacz paliwa 'c' do wirówek PSPS 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
123 GOW  *Fuel oil preheater for purifier  *Podgrzewacz paliwa 'c' do wirówek SBSB 2012-02-18 * 2017-02-18 OverduePrzeter.
124 GSG Fuel oil heater,M/E  Podgrzewacz paliwa 'c' SG  2011-01-18 * 2016-01-18 OverduePrzeter.
125 PPG Fuel oil booster pump,M/E No. 1  Pompa podająca paliwo 'c' SG Nr. 1  PSPS 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
126 PPG Fuel oil booster pump,M/E No. 2  Pompa podająca paliwo 'c' SG Nr. 2  SBSB 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
127 RZF Fuel oil pipes/valves/filters  Instal.paliwa 'c'-rury/filtry/zawory  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
128 WGD  *Diesel oil preheater for purifier  *Podgrzewacz wirówki paliwa 'l' 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
129 DFZ Diesel oil pipes/valves/filters  Instal.paliwa 'l'-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
130 WIC F.O.purifier No. 1  Wirówka paliwa ciężkiego Nr. 1  2013-05-16 * 2018-05-16 OverduePrzeter.
131 WIL D.O.purifier  Wirówka paliwa lekkiego  2013-05-23 2018-05-23 OverduePrzeter.
132 ZRC F.O.service tank  Zbiornik rozchodowy paliwa 'c'  2011-04-16 * 2016-04-16 OverduePrzeter.
133 ZRL D.O.service tank  Zbiornik rozchodowy paliwa 'l'  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VE 1 LUBRICATING OIL SYSTEM INSTALACJA OLEJU SMAROWEGO
134 PSG Lub.oil pump,M/E No. 1  Pompa oleju smarowego SG Nr. 1  PSPS 2012-03-08 * 2017-03-08 OverduePrzeter.
135 PSG Lub.oil pump,M/E No. 2  Pompa oleju smarowego SG Nr. 2  CenterCenter 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
136 PSG Lub.oil pump,M/E No. 3  Pompa oleju smarowego SG Nr. 3  SBSB 2012-03-15 * 2017-03-15 OverduePrzeter.
137 HGS Lub.oil cooler M/E,F.W.cooled No. 1  Chłod.ol.smar.SG chłodz.wodą słodką Nr. 1  2014-03-05 2019-03-05 OverduePrzeter.
138 HGS Lub.oil cooler M/E,F.W.cooled No. 2  Chłod.ol.smar.SG chłodz.wodą słodką Nr. 2  2012-02-11 * 2017-02-11 OverduePrzeter.
139 FZR Lub.oil pipes/valves/filters  Inst.ol.smar.-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
140 WOS Lub.oil purifier No. 1  Wirówka oleju smarowego Nr. 1  2013-05-11 2018-05-11 OverduePrzeter.
141 WOS Lub.oil purifier No. 2  Wirówka oleju smarowego Nr. 2  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
142 LOH  *Lub.oil preheater for purifier  *Podgrzewacz oleju smarowego AftAft 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
143 LOH  *Lub.oil preheater for purifier  *Podgrzewacz oleju smarowego ForeFore 2012-02-13 * 2017-02-13 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VH 1 COOLING SYSTEM INSTALACJA CHŁODZĄCA
144 ZMG S.W.cooling pump,M/E  Pompa wody zaburt.chłodzącej SG  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
145 ZMP S.W.cooling pump,aux.machinery  Pompa wody zaburt.chłodzącej SP  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
146 RZF S.W.cooling pipes/valves/filters  Instalacja w.zaburt.-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
147 FSP F.W./S.W.combined cooling pump M/E  Rezerwowa pompa wody chłodzącej SG  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
148 PFG F.W.cooling pump,M/E  Pompa wody słodkiej chłodzącej SG  2014-02-25 * 2019-02-25 OverduePrzeter.
149 HMG F.W.cooler,M/E No. 1  Chłodnica wody słodkiej SG Nr. 1  PSPS 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
150 HMG F.W.cooler,M/E No. 2  Chłodnica wody słodkiej SG Nr. 2  SBSB 2011-01-12 * 2016-01-12 OverduePrzeter.
151 FSB F.W.cooler,aux.machinery,not att.  Chłodnica wody słod.SP-niezależna  2011-02-10 * 2016-02-10 OverduePrzeter.
152 HFP F.W.cooling pump,aux.mach.,not att.  Pompa wody słod.SP-niezależna  2012-03-10 * 2017-03-10 OverduePrzeter.
153 PWG Nozzle cooling medium pump M/E No. 1  Pompa chłodzenia wtryskiwaczy SG Nr. 1  PSPS 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
154 PWG Nozzle cooling medium pump M/E No. 2  Pompa chłodzenia wtryskiwaczy SG Nr. 2  SBSB 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
155 HWG Nozzle cooling medium cooler M/E  Chłodnica chłodz.wtryskiwaczy SG  2011-12-19 2016-12-19 OverduePrzeter.
156 FRZ F.W.cooling pipes/valves/filters  Instalacja w.słod.-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VB 1 BILGE AND BALLAST SYSTEMS INSTALACJA ZĘZOWA/BALASTOWA
157 POZ Bilge pump No. 1  Pompa zęzowa Nr. 1  AftAft 2011-01-20 * 2016-01-20 OverduePrzeter.
158 POZ Bilge pump No. 2  Pompa zęzowa Nr. 2  ForeFore 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
159 POZ Bilge pump No. 3  Pompa zęzowa Nr. 3  PSPS 2012-03-13 * 2017-03-13 OverduePrzeter.
160 POZ Bilge pump No. 4  Pompa zęzowa Nr. 4  SBSB 2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
161 RZF Bilge pipes/valves/filters  Instalacja zęzowa-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
162 ZST Remote contr.bilge valves  Zawory zęzowe zdalnie sterowane  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
163 BAL Ballast pump  Pompa balastowa  2012-01-25 * 2017-01-25 OverduePrzeter.
164 OZF Ballast pipes/valves/filters  Instalacja balastowa-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
165 PPP Fire pump No. 1  Pompa ppożarowa Nr. 1  2012-04-13 * 2017-04-13 OverduePrzeter.
166 PPP Fire pump No. 2  Pompa ppożarowa Nr. 2  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
167 PPP Fire pump No. 3  Pompa ppożarowa Nr. 3  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
168 PPS Fire pump (Sprinkler)  Pompa ppożarowa (Sprinklera)  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
169 FZF Fire system pipes/valves/filters  System ppożarowy,rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VY 1 HYDRAULIC SYSTEM INSTALACJA HYDRAULICZNA
170 WKO Windlass  Winda kotwiczna  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
171 WKO Windlass  Winda kotwiczna  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
172 SGU Steering gear unit No. 1  Maszyna sterowa Nr. 1  PSPS 2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
173 SGU Steering gear unit No. 2  Maszyna sterowa Nr. 2  SBSB 2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
XX 1 ELECTRICAL EQUIPMENT WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
174 NV10 Generator,diesel dr.,survey No. 1  Prądnica napędz.silnikiem spalinowym Nr. 1  2013-06-10 * 2018-06-10 OverduePrzeter.
175 NV10 Generator,diesel dr.,survey No. 2  Prądnica napędz.silnikiem spalinowym Nr. 2  2013-06-12 * 2018-06-12 OverduePrzeter.
176 NV10 Generator,diesel dr.,survey No. 3  Prądnica napędz.silnikiem spalinowym Nr. 3  2011-04-02 * 2016-04-02 OverduePrzeter.
177 NV12  *Main switchboard & fittings  *Rozdzielnica główna 2012-03-20 * 2017-03-20 OverduePrzeter.
178 NV12  *Section switchboard & fittings  *Rozdzielnica 2012-03-18 * 2017-03-18 OverduePrzeter.
179 NV13  *Emergency switchboard & fittings  *Rozdzielnica awaryjna 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
180 NV14  *Navigation lighting & indicators  *Rozdzielnica latarń sygnał.-pozycyjnych 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
181 NV15  *Circuit breakers  *Wyłączniki 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
182 NV16  *Emergency lighting installation  *Instal.oświetleniowa-awaryjna 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
183 NV17  *Cables  *Kable 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
184 NV18 Megger test  Pomiar stanu izolacji  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
MM 1 MISCELLANEOUS RÓŻNE
185 SPP  *Machinery spare parts ME  *Części zamienne SBSB 2011-03-28 * 2016-03-28 OverduePrzeter.
 
REMARKS:
 -The mark '*' after the date of last survey (LastDate column) means that survey was carried out by chief engineer
 -The mark '+' before the date in status column means postponed date
 -The mark '!' before the date in status column means overdue
UWAGI:
 -Znak '*' za datą w kolumnie 'Ost. Data' oznacza przegląd wykonany przez starszego mechanika
 -Znak '+' za datą w kolumnie 'Status' oznacza przesunięcie terminu wykonania przeglądu
 -Znak '!' za datą w kolumnie 'Status' oznacza zaległy termin wykonania przeglądu
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
- Dates in format yyyy-mm-dd
- Survey Item color:
	RED: overdue
	YELLOW: due date to 2019-04-19
Uwagi:
- Daty w formacie yyyy-mm-dd
- Kolor pozycji:
	CZERWONY: Przeterminowany
	ŻÓŁTY: należne do 2019-04-19
Report generated:Raport wygenerowano:  2019-03-20 17:21:31
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU