Get PDF to print
Get PDF to print
2018-12-14 07:56:22 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh:
Sky-High Fortune Maritime Inc.
Operator: Armator: kh: 3348
Amos Asia Ship Service Co., Limited
 
-----------------------------
S U R V E Y   S T A T U S
S T A T U S   S T A T K U
-----------------------------
 
JI MEI
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
WARNING! information from INAD archive (out-of-date)UWAGA! informacje z archiwum INAD (nieaktualne)
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 101889 FlagBandera The Republic of Panama (PAN)
IMO No.Nr IMO 6604482 Offl. No.Nr Administ. 27084-00-C
Call SignalSygnał Wywoławczy H3HL PortPort Panama
MMSI No.Nr MMSI 353849000
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 9878.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 1672.00 Keel layingData poł.stępki 1965-01-01
Delivery/ConversionBudowa/Przebudowa 1966-06-01
ShipyardStocznia Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU KM PASSENGER SHIP
Date of assignmentData nadania klasy 2008-12-18
Warning ! CLASS WITHDRAWN from Uwaga ! KLASA UTRACONA od 2017-09-20 (reason: przyczyna: a)
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały mach. masz. PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
1.Navigation in coastal waters between Xiamen and Hong Kong only. 2.Permissible load: passengers and baggage only.
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2014-09-26 2017-12-09
Single Voyage DeclarationZaświadczenie o zdatności do jednorazowej podróży SVD Full 2017-06-22 2017-11-11
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2009-06-12
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Load LineWolna Burta (INVALIDATION) LLC Full 2015-07-08 2017-12-09
MARPOL Annex IMARPOL Annex I (INVALIDATION) MPI Full 2015-07-08 2017-12-09
MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV (INVALIDATION) MPIV Full 2013-04-08 2017-12-09
MARPOL Annex VIMARPOL Annex VI (INVALIDATION) MPVI Full 2015-07-08 2017-12-09
Anti-Fouling SystemAnti-Fouling System (INVALIDATION) AFS Full 2011-04-05
AFS - Form FAFS - Form F (INVALIDATION) AFSF Full 2012-12-14
Passenger Ship SafetyBezp.statku pasażerskiego (INVALIDATION) PSSC Full 2015-07-08 2015-12-13
List of Operational LimitationsLista ograniczeń eksploatacyjnych (INVALIDATION) LOOL Full 2015-07-08 2015-12-13
Exemption PSSZwolnienie PSS -Issued by: -Przez: PRS (INVALIDATION) EPS Prov. 2015-06-01 2015-06-30
notes: uwagi: Ch II-2 / Reg.7.5.2
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Renewal surveyOdnowienie klasy
2012-12-14 2017-12-10 2017-09-10 - 2017-12-10 OverduePrzeter.
Single Voyage Declaration - surveyZaświadczenie o zdatności do jednorazowej podróży
2017-06-22 - TEMP
Annual surveyPrzegląd roczny
2015-03-20 2015-12-10 2015-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
Intermediate surveyPrzegląd pośredni* 2014-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2012-12-14 2015-12-14 - OverduePrzeter.
In-water surveyPrzegląd przez nurka
2014-03-03 -
In-water surveyPrzegląd przez nurka
2015-03-19 -
Tailshaft survey SB - completeWał śrubowy PB - przegląd całkowity
2010-12-13 2015-12-13 - OverduePrzeter.
Tailshaft survey PS - completeWał śrubowy LB - przegląd całkowity
2010-12-13 2015-12-13 - OverduePrzeter.
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Load line - initial/renewalWolna burta - nadanie/odnowienie
2012-12-14 2017-12-10 2017-09-10 - 2017-12-10 OverduePrzeter.
Load line - annualWolna burta - roczny
2015-03-20 2015-12-10 2015-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex I - initial/renewalMARPOL-Annex I - nadanie/odnowienie
2012-12-14 2017-12-10 2017-09-10 - 2017-12-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex I - annualMARPOL-Annex I - roczny
2015-03-20 2015-12-10 2015-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex I - intermediateMARPOL-Annex I - pośredni* 2014-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex IV - initial/renewalMARPOL-Annex IV - nadanie/odnowienie
2012-12-14 2017-12-10 2017-09-10 - 2017-12-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex VI - initial/renewalMARPOL-Annex VI - nadanie/odnowienie
2012-12-14 2017-12-10 2017-09-10 - 2017-12-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex VI - annualMARPOL-Annex VI - roczny
2015-03-20 2015-12-10 2015-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex VI - intermediateMARPOL-Annex VI - pośredni* 2014-09-10 - 2016-03-10 OverduePrzeter.
Lifting appliances - renewalUrz. podnośne - odnowienie
2011-12-19 2016-12-19 - OverduePrzeter.
Lifting appliances - annualUrz. podnośne - roczny
2015-03-20 2016-03-20 - OverduePrzeter.
SOLAS-Passenger ship safety - renewalSOLAS-Bezp. statku pasażerskiego - odnowienie
2015-06-01 2015-12-14 - OverduePrzeter.
Occ. survey - PSC inspectionPrzegl. doraźny - Inspekcja PSC
2013-07-05 -
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
'TEMP' in status column means temporary amendments subject of final verification in H.O.Znak 'TEMP' w kolumnie Status oznacza zapis tymczasowy przed weryfikacją w Centrali PRS.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
RECOMENDATIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SG 1 MAIN DIESEL ENGINE SILNIK GŁÓWNY PSPS
1 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 1  Głowica, zawory itd. Nr. 1  2013-04-03 * 2018-04-03 OverduePrzeter.
2 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 3  Głowica, zawory itd. Nr. 3  2013-04-10 * 2018-04-10 OverduePrzeter.
3 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 5  Głowica, zawory itd. Nr. 5  2013-04-17 * 2018-04-17 OverduePrzeter.
4 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 9  Głowica, zawory itd. Nr. 9  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
5 CYL Cylinder liner No. 1  Tuleja cylindrowa Nr. 1  2013-04-03 * 2018-04-03 OverduePrzeter.
6 CYL Cylinder liner No. 3  Tuleja cylindrowa Nr. 3  2013-04-10 * 2018-04-10 OverduePrzeter.
7 CYL Cylinder liner No. 5  Tuleja cylindrowa Nr. 5  2013-04-17 * 2018-04-17 OverduePrzeter.
8 CYL Cylinder liner No. 9  Tuleja cylindrowa Nr. 9  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
9 TTO Piston & rod No. 1  Tłok i trzon tłokowy Nr. 1  2013-04-03 * 2018-04-03 OverduePrzeter.
10 TTO Piston & rod No. 3  Tłok i trzon tłokowy Nr. 3  2013-04-10 * 2018-04-10 OverduePrzeter.
11 TTO Piston & rod No. 5  Tłok i trzon tłokowy Nr. 5  2013-04-17 * 2018-04-17 OverduePrzeter.
12 TTO Piston & rod No. 9  Tłok i trzon tłokowy Nr. 9  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
13 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 2  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 2  2013-05-10 * 2018-05-10 OverduePrzeter.
14 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 4  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 4  2013-05-08 * 2018-05-08 OverduePrzeter.
15 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 6  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 6  2013-05-15 * 2018-05-15 OverduePrzeter.
16 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 7  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 7  2013-06-10 * 2018-06-10 OverduePrzeter.
17 LOK Crank bearing & crankpin No. 1  Łożyska i czopy korbowe Nr. 1  2013-06-11 * 2018-06-11 OverduePrzeter.
18 LOK Crank bearing & crankpin No. 3  Łożyska i czopy korbowe Nr. 3  2013-06-13 * 2018-06-13 OverduePrzeter.
19 LOK Crank bearing & crankpin No. 5  Łożyska i czopy korbowe Nr. 5  2013-05-15 * 2018-05-15 OverduePrzeter.
20 LOK Crank bearing & crankpin No. 7  Łożyska i czopy korbowe Nr. 7  2011-03-01 * 2016-03-01 OverduePrzeter.
21 LGL Main bearing & journal No. 3  Łożyska ramowe i czopy Nr. 3  2012-02-15 * 2017-02-15 OverduePrzeter.
22 LGL Main bearing & journal No. 6  Łożyska ramowe i czopy Nr. 6  2012-03-14 * 2017-03-14 OverduePrzeter.
23 LGL Main bearing & journal No. 10  Łożyska ramowe i czopy Nr. 10  2012-03-21 * 2017-03-21 OverduePrzeter.
24 PWP  *H.P. fuel pumps  *Pompy wtryskowe 2012-03-26 2017-03-26 OverduePrzeter.
25 DOT Supercharging arr./turbine No. 1  Urządzenie doładowujące/turbina Nr. 1  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
26 DOT Supercharging arr./turbine No. 2  Urządzenie doładowujące/turbina Nr. 2  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
27 DOT Supercharging arr./turbine No. 3  Urządzenie doładowujące/turbina Nr. 3  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
28 DCH Supercharging arr./cooler No. 1  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 1  2010-10-02 * 2015-10-02 2015-12-13!
29 DCH Supercharging arr./cooler No. 2  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 2  2010-10-03 * 2015-10-03 2015-12-13!
30 DCH Supercharging arr./cooler No. 3  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 3  2010-10-05 * 2015-10-05 2015-12-13!
31 DCH Supercharging arr./cooler No. 4  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 4  2010-10-10 * 2015-10-10 2015-12-13!
32 URN Reversing and/or starting gear  Urządzenie manewrowe/rozruchowe  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
33 WKR Camshaft & camshaft drive  Wał krzywkowy z napędem  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
34 FUN Bedplate & frames  Podstawa,skrzynia korbowa,stojaki  2011-01-28 * 2016-01-28 OverduePrzeter.
35 SEP Bolts & chocks etc.  Śruby fundamentowe,podkładki itd.  2011-02-16 * 2016-02-16 OverduePrzeter.
36 STC Tiebolts  Ściągi  2011-02-16 * 2016-02-16 OverduePrzeter.
37 SCC Scavengcase & safety devices  Skrz.przepłukujace  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SG 2 MAIN DIESEL ENGINE SILNIK GŁÓWNY SBSB
38 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 1  Głowica, zawory itd. Nr. 1  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
39 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 2  Głowica, zawory itd. Nr. 2  2012-01-11 * 2017-04-26 OverduePrzeter.
40 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 3  Głowica, zawory itd. Nr. 3  2012-01-18 2017-01-18 OverduePrzeter.
41 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 4  Głowica, zawory itd. Nr. 4  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
42 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 5  Głowica, zawory itd. Nr. 5  2013-05-22 * 2018-05-22 OverduePrzeter.
43 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 6  Głowica, zawory itd. Nr. 6  2013-05-25 * 2018-05-25 OverduePrzeter.
44 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 9  Głowica, zawory itd. Nr. 9  2012-02-01 * 2017-02-01 OverduePrzeter.
45 CYL Cylinder liner No. 1  Tuleja cylindrowa Nr. 1  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
46 CYL Cylinder liner No. 2  Tuleja cylindrowa Nr. 2  2012-01-11 * 2017-01-11 OverduePrzeter.
47 CYL Cylinder liner No. 3  Tuleja cylindrowa Nr. 3  2012-01-18 * 2017-01-18 OverduePrzeter.
48 CYL Cylinder liner No. 4  Tuleja cylindrowa Nr. 4  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
49 CYL Cylinder liner No. 5  Tuleja cylindrowa Nr. 5  2013-05-22 * 2018-05-22 OverduePrzeter.
50 CYL Cylinder liner No. 6  Tuleja cylindrowa Nr. 6  2013-05-25 * 2018-05-25 OverduePrzeter.
51 CYL Cylinder liner No. 9  Tuleja cylindrowa Nr. 9  2012-02-01 * 2017-02-01 OverduePrzeter.
52 TTO Piston & rod No. 1  Tłok i trzon tłokowy Nr. 1  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
53 TTO Piston & rod No. 2  Tłok i trzon tłokowy Nr. 2  2012-01-11 * 2017-01-11 OverduePrzeter.
54 TTO Piston & rod No. 3  Tłok i trzon tłokowy Nr. 3  2012-01-18 * 2017-01-18 OverduePrzeter.
55 TTO Piston & rod No. 4  Tłok i trzon tłokowy Nr. 4  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
56 TTO Piston & rod No. 5  Tłok i trzon tłokowy Nr. 5  2013-05-22 * 2018-05-22 OverduePrzeter.
57 TTO Piston & rod No. 6  Tłok i trzon tłokowy Nr. 6  2013-05-25 * 2018-05-25 OverduePrzeter.
58 TTO Piston & rod No. 9  Tłok i trzon tłokowy Nr. 9  2012-02-01 * 2017-02-01 OverduePrzeter.
59 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 2  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 2  2013-05-29 * 2018-05-29 OverduePrzeter.
60 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 4  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 4  2013-06-02 * 2018-06-02 OverduePrzeter.
61 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 6  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 6  2013-06-05 * 2018-06-05 OverduePrzeter.
62 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 7  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 7  2013-06-07 * 2018-06-07 OverduePrzeter.
63 LOK Crank bearing & crankpin No. 1  Łożyska i czopy korbowe Nr. 1  2013-06-12 * 2018-06-12 OverduePrzeter.
64 LOK Crank bearing & crankpin No. 3  Łożyska i czopy korbowe Nr. 3  2013-06-17 * 2018-06-17 OverduePrzeter.
65 LOK Crank bearing & crankpin No. 5  Łożyska i czopy korbowe Nr. 5  2013-06-19 * 2018-06-19 OverduePrzeter.
66 LOK Crank bearing & crankpin No. 7  Łożyska i czopy korbowe Nr. 7  2012-02-01 * 2017-02-01 OverduePrzeter.
67 LGL Main bearing & journal No. 6  Łożyska ramowe i czopy Nr. 6  2012-03-30 * 2017-03-30 OverduePrzeter.
68 LGL Main bearing & journal No. 8  Łożyska ramowe i czopy Nr. 8  2012-04-11 * 2017-04-26 OverduePrzeter.
69 LGL Main bearing & journal No. 10  Łożyska ramowe i czopy Nr. 10  2012-04-18 * 2017-04-18 OverduePrzeter.
70 PWP  *H.P. fuel pumps  *Pompy wtryskowe 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
71 DCH Supercharging arr./cooler No. 1  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 1  2010-11-01 * 2015-11-01 2015-12-13!
72 DCH Supercharging arr./cooler No. 2  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 2  2010-11-05 * 2015-11-05 2015-12-13!
73 DCH Supercharging arr./cooler No. 3  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 3  2010-12-13 2015-12-13 OverduePrzeter.
74 DCH Supercharging arr./cooler No. 4  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 4  2010-12-13 2015-12-13 OverduePrzeter.
75 URN Reversing and/or starting gear  Urządzenie manewrowe/rozruchowe  2011-01-25 * 2016-01-25 OverduePrzeter.
76 WKR Camshaft & camshaft drive  Wał krzywkowy z napędem  2011-04-15 * 2016-04-15 OverduePrzeter.
77 UWK  *Crankshaft deflection  *Ułożenie wału korbowego 2012-03-01 * 2017-04-26 OverduePrzeter.
78 FUN Bedplate & frames  Podstawa,skrzynia korbowa,stojaki  2011-02-28 * 2016-02-28 OverduePrzeter.
79 SEP Bolts & chocks etc.  Śruby fundamentowe,podkładki itd.  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
80 STC Tiebolts  Ściągi  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
81 CCR  *Crankcase doors & safety devices  *Włazy skrz.korb.i zawory eksplozyjne 2013-07-05 * 2018-07-05 OverduePrzeter.
82 SCC Scavengcase & safety devices  Skrz.przepłukujace  2013-07-05 * 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
LW 1 SHAFTING ARRANGEMENT LINIA WAŁÓW PSPS
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
LW 2 SHAFTING ARRANGEMENT LINIA WAŁÓW SBSB
83 PWL Intermediate shaft-bearing  Wał pośredni-łożyska  2010-11-26 * 2015-11-26 2015-12-13!
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 1 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
84 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2013-06-27 * 2018-06-27 OverduePrzeter.
85 DOT Turbocharging arrangement  Urządzenie doładowujące  2013-05-16 * 2018-05-16 OverduePrzeter.
86 PRB Test of system  Próba działania  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 2 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
87 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
88 PRB Test of system  Próba działania  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 4 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
89 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
90 PRB Test of system  Próba działania  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 5 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
91 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
92 DOT Turbocharging arrangement  Urządzenie doładowujące  2011-12-10 * 2016-12-10 OverduePrzeter.
93 PRB Test of system  Próba działania  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VR 1 COMPRESSED AIR SYSTEM INSTALACJA POWIETRZA SPRĘŻONEGO
94 BSP1 Starting air receiver M/E-internal No. 1  Zbiornik pow.rozruch.SG-przegl.wewn. Nr. 1  PSPS 2012-01-17 * 2017-04-26 OverduePrzeter.
95 BSP1 Starting air receiver M/E-internal No. 2  Zbiornik pow.rozruch.SG-przegl.wewn. Nr. 2  SBSB 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
96 ESP Emergency compressor  Sprężarka awaryjna  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
97 PSR Airpipes & valves  Rurociągi i zawory  2012-02-18 * 2017-04-26 OverduePrzeter.
98 BPR  *Aux.air receiver & safety devices  *Butla pow.spreż. 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VL 1 FUEL SYSTEM INSTALACJA PALIWOWA
99 TPO Fuel oil transfer pump  Pompa transportowa paliwa ciężkiego  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
100 GOW  *Fuel oil preheater for purifier  *Podgrzewacz paliwa 'c' do wirówek PSPS 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
101 GOW  *Fuel oil preheater for purifier  *Podgrzewacz paliwa 'c' do wirówek SBSB 2012-02-18 * 2017-02-18 OverduePrzeter.
102 GSG Fuel oil heater,M/E  Podgrzewacz paliwa 'c' SG  2011-01-18 * 2016-01-18 OverduePrzeter.
103 PPG Fuel oil booster pump,M/E No. 1  Pompa podająca paliwo 'c' SG Nr. 1  PSPS 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
104 PPG Fuel oil booster pump,M/E No. 2  Pompa podająca paliwo 'c' SG Nr. 2  SBSB 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
105 RZF Fuel oil pipes/valves/filters  Instal.paliwa 'c'-rury/filtry/zawory  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
106 WGD  *Diesel oil preheater for purifier  *Podgrzewacz wirówki paliwa 'l' 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
107 DFZ Diesel oil pipes/valves/filters  Instal.paliwa 'l'-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
108 WIC F.O.purifier No. 1  Wirówka paliwa ciężkiego Nr. 1  2013-05-16 * 2018-05-16 OverduePrzeter.
109 WIL D.O.purifier  Wirówka paliwa lekkiego  2013-05-23 2018-05-23 OverduePrzeter.
110 ZRC F.O.service tank  Zbiornik rozchodowy paliwa 'c'  2011-04-16 * 2016-04-16 OverduePrzeter.
111 ZRL D.O.service tank  Zbiornik rozchodowy paliwa 'l'  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VE 1 LUBRICATING OIL SYSTEM INSTALACJA OLEJU SMAROWEGO
112 PSG Lub.oil pump,M/E No. 1  Pompa oleju smarowego SG Nr. 1  PSPS 2012-03-08 * 2017-03-08 OverduePrzeter.
113 PSG Lub.oil pump,M/E No. 2  Pompa oleju smarowego SG Nr. 2  CenterCenter 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
114 PSG Lub.oil pump,M/E No. 3  Pompa oleju smarowego SG Nr. 3  SBSB 2012-03-15 * 2017-03-15 OverduePrzeter.
115 HGS Lub.oil cooler M/E,F.W.cooled No. 2  Chłod.ol.smar.SG chłodz.wodą słodką Nr. 2  2012-02-11 * 2017-02-11 OverduePrzeter.
116 FZR Lub.oil pipes/valves/filters  Inst.ol.smar.-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
117 WOS Lub.oil purifier No. 1  Wirówka oleju smarowego Nr. 1  2013-05-11 2018-05-11 OverduePrzeter.
118 WOS Lub.oil purifier No. 2  Wirówka oleju smarowego Nr. 2  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
119 LOH  *Lub.oil preheater for purifier  *Podgrzewacz oleju smarowego AftAft 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
120 LOH  *Lub.oil preheater for purifier  *Podgrzewacz oleju smarowego ForeFore 2012-02-13 * 2017-02-13 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VH 1 COOLING SYSTEM INSTALACJA CHŁODZĄCA
121 ZMG S.W.cooling pump,M/E  Pompa wody zaburt.chłodzącej SG  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
122 ZMP S.W.cooling pump,aux.machinery  Pompa wody zaburt.chłodzącej SP  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
123 RZF S.W.cooling pipes/valves/filters  Instalacja w.zaburt.-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
124 FSP F.W./S.W.combined cooling pump M/E  Rezerwowa pompa wody chłodzącej SG  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
125 HMG F.W.cooler,M/E No. 1  Chłodnica wody słodkiej SG Nr. 1  PSPS 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
126 HMG F.W.cooler,M/E No. 2  Chłodnica wody słodkiej SG Nr. 2  SBSB 2011-01-12 * 2016-01-12 OverduePrzeter.
127 FSB F.W.cooler,aux.machinery,not att.  Chłodnica wody słod.SP-niezależna  2011-02-10 * 2016-02-10 OverduePrzeter.
128 HFP F.W.cooling pump,aux.mach.,not att.  Pompa wody słod.SP-niezależna  2012-03-10 * 2017-03-10 OverduePrzeter.
129 PWG Nozzle cooling medium pump M/E No. 1  Pompa chłodzenia wtryskiwaczy SG Nr. 1  PSPS 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
130 PWG Nozzle cooling medium pump M/E No. 2  Pompa chłodzenia wtryskiwaczy SG Nr. 2  SBSB 2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
131 HWG Nozzle cooling medium cooler M/E  Chłodnica chłodz.wtryskiwaczy SG  2011-12-19 2016-12-19 OverduePrzeter.
132 FRZ F.W.cooling pipes/valves/filters  Instalacja w.słod.-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VB 1 BILGE AND BALLAST SYSTEMS INSTALACJA ZĘZOWA/BALASTOWA
133 POZ Bilge pump No. 1  Pompa zęzowa Nr. 1  AftAft 2011-01-20 * 2016-01-20 OverduePrzeter.
134 POZ Bilge pump No. 2  Pompa zęzowa Nr. 2  ForeFore 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
135 POZ Bilge pump No. 3  Pompa zęzowa Nr. 3  PSPS 2012-03-13 * 2017-03-13 OverduePrzeter.
136 POZ Bilge pump No. 4  Pompa zęzowa Nr. 4  SBSB 2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
137 RZF Bilge pipes/valves/filters  Instalacja zęzowa-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
138 ZST Remote contr.bilge valves  Zawory zęzowe zdalnie sterowane  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
139 BAL Ballast pump  Pompa balastowa  2012-01-25 * 2017-01-25 OverduePrzeter.
140 OZF Ballast pipes/valves/filters  Instalacja balastowa-rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
141 PPP Fire pump No. 1  Pompa ppożarowa Nr. 1  2012-04-13 * 2017-04-13 OverduePrzeter.
142 PPP Fire pump No. 2  Pompa ppożarowa Nr. 2  2011-04-27 2016-04-27 OverduePrzeter.
143 PPP Fire pump No. 3  Pompa ppożarowa Nr. 3  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
144 PPS Fire pump (Sprinkler)  Pompa ppożarowa (Sprinklera)  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
145 FZF Fire system pipes/valves/filters  System ppożarowy,rury/zawory/filtry  2012-12-14 2017-12-14 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VY 1 HYDRAULIC SYSTEM INSTALACJA HYDRAULICZNA
146 WKO Windlass  Winda kotwiczna  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
147 WKO Windlass  Winda kotwiczna  2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
148 SGU Steering gear unit No. 1  Maszyna sterowa Nr. 1  PSPS 2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
149 SGU Steering gear unit No. 2  Maszyna sterowa Nr. 2  SBSB 2013-07-05 2018-07-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
XX 1 ELECTRICAL EQUIPMENT WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
150 NV10 Generator,diesel dr.,survey No. 1  Prądnica napędz.silnikiem spalinowym Nr. 1  2013-06-10 * 2018-06-10 OverduePrzeter.
151 NV10 Generator,diesel dr.,survey No. 2  Prądnica napędz.silnikiem spalinowym Nr. 2  2013-06-12 * 2018-06-12 OverduePrzeter.
152 NV10 Generator,diesel dr.,survey No. 3  Prądnica napędz.silnikiem spalinowym Nr. 3  2011-04-02 * 2016-04-02 OverduePrzeter.
153 NV12  *Main switchboard & fittings  *Rozdzielnica główna 2012-03-20 * 2017-03-20 OverduePrzeter.
154 NV12  *Section switchboard & fittings  *Rozdzielnica 2012-03-18 * 2017-03-18 OverduePrzeter.
155 NV13  *Emergency switchboard & fittings  *Rozdzielnica awaryjna 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
156 NV14  *Navigation lighting & indicators  *Rozdzielnica latarń sygnał.-pozycyjnych 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
157 NV15  *Circuit breakers  *Wyłączniki 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
158 NV16  *Emergency lighting installation  *Instal.oświetleniowa-awaryjna 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
159 NV17  *Cables  *Kable 2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
160 NV18 Megger test  Pomiar stanu izolacji  2012-04-26 2017-04-26 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
MM 1 MISCELLANEOUS RÓŻNE
161 SPP  *Machinery spare parts ME  *Części zamienne SBSB 2011-03-28 * 2016-03-28 OverduePrzeter.
 
REMARKS:
 -The mark '*' after the date of last survey (LastDate column) means that survey was carried out by chief engineer
 -The mark '+' before the date in status column means postponed date
 -The mark '!' before the date in status column means overdue
UWAGI:
 -Znak '*' za datą w kolumnie 'Ost. Data' oznacza przegląd wykonany przez starszego mechanika
 -Znak '+' za datą w kolumnie 'Status' oznacza przesunięcie terminu wykonania przeglądu
 -Znak '!' za datą w kolumnie 'Status' oznacza zaległy termin wykonania przeglądu
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
- Dates in format yyyy-mm-dd
- Survey Item color:
	RED: overdue
	YELLOW: due date to 2019-01-13
Uwagi:
- Daty w formacie yyyy-mm-dd
- Kolor pozycji:
	CZERWONY: Przeterminowany
	ŻÓŁTY: należne do 2019-01-13
Report generated:Raport wygenerowano:  2018-12-14 07:56:22
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU