Get PDF to print
Pobierz PDF
2019-08-18 06:12:49 Request for ()  EQUASIS
Operator: Armator: kh:
 
-----------------------------
S U R V E Y  S T A T U S
S T A T U S  S T A T K U
-----------------------------
 
 
Remarks:Oznaczenia:
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
RECOMENDATIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
Remarks:
               - Dates in format yyyy-mm-dd
               - Survey Item color:
               RED: overdue
               YELLOW: due date to 
Uwagi:
               - Daty w formacie yyyy-mm-dd
               - Kolor pozycji:
               CZERWONY: Przeterminowany
               ŻÓŁTY: należne do 
Report generated:Raport wygenerowano:   2019-08-18 06:12:49
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU