Obecnie trwa generowanie formularza 311. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 311 Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Wybierz dane przeglądu 311.
Choose survey 311 data.
Generowanie danych przeglądu 311 ukończone.
Generating survey 311 data completed.
Obecnie trwa generowanie formularza 328DP. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 328DP Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Wybierz dane nadzoru pomieszczeń i zbiornikow.
Choose data of survey accomodations and hull's tanks.
Generowanie danych pomieszczeń i zbiornikow ukończone.
Generating survey accomodations and hull's tanks data completed.
Get PDF to print
Pobierz PDF
2020-09-21 14:39:28 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh: 34208
Beesroads Navigation Co. Ltd.
Operator: Armator: kh: 34208
TSCO Ship Management
 
-----------------------------
S U R V E Y  S T A T U S
S T A T U S  S T A T K U
-----------------------------
 
YASIN
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
WARNING! information from INAD archive (out-of-date)UWAGA! informacje z archiwum INAD (nieaktualne)
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 101768 FlagBandera The Syrian Arab Republic (SYR)
IMO No.Nr IMO 7703778 Offl. No.Nr Administ. 375/LA
Call SignalSygnał Wywoławczy YKQF PortPort Lattakia
MMSI No.Nr MMSI
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 3900.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 6330.00 Keel layingData poł.stępki 1978-08-05
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 1979-02
ShipyardStocznia China Shipbuilding Corp., Kaohsiung
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU KM GENERAL CARGO SHIP
Date of assignmentData nadania klasy 2005-01-03
Warning ! CLASS WITHDRAWN from Uwaga ! KLASA UTRACONA od 2014-12-31 (reason: przyczyna: a)
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały --- PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2010-05-26 2015-01-03
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2005-04-06
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Anti-Fouling SystemAnti-Fouling System AFS Full 2010-05-26
AFS - Form FAFS - Form F AFSF Full 2013-03-28
IMSBC Code - Group A (CoC)Kodeks IMSBC - grupa.A (zgodność) IBCA Full 2012-06-29
IMSBC Code - Group C -cohesive (CoC)Kodeks IMSBC - grupa C -spójne (zgodność) IBCCC Full 2012-06-29
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Renewal surveyOdnowienie klasy
2010-01-09 2015-01-03 2014-10-03 - 2015-01-03 OverduePrzeter.
Annual survey - commencedPrzegląd roczny - rozpoczęcie
2014-04-06 -
Annual surveyPrzegląd roczny
2013-03-28 2014-01-03 2013-10-03 - 2014-04-03 OverduePrzeter.
Intermediate surveyPrzegląd pośredni*
2013-03-28 -
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2013-03-27 2015-01-03 - OverduePrzeter.
Bottom survey - in water - occ.Część podwodna kadłuba - na wodzie - doraźny
2012-12-18 -
Tailshaft survey C - completeWał śrubowy C - przegląd całkowity
2010-01-08 2014-11-15 - OverduePrzeter.
Aux. boiler OF/EG internalKocioł pom. kombinowany - p.wewn. #9687
2013-03-23 2016-03-22 - OverduePrzeter.
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Cargo handling gear - renewalUrz. przeładunkowe - odnowienie
2010-01-09 2015-01-09 - OverduePrzeter.
notes: uwagi: Derricks: #1&4-15t, #2&3-20t
Cargo handling gear - annualUrz. przeładunkowe - roczny
2013-03-28 2014-03-28 - OverduePrzeter.
notes: uwagi: Derricks: #1&4-15t, #2&3-20t
Lifting appliances - additionalUrz. podnośne - dodatkowy
2008-03-18 -
notes: uwagi: Crane in ER (SWL 2,25t)
Lifting appliances - additionalUrz. podnośne - dodatkowy
2008-03-18 -
notes: uwagi: Life boats davits PS & SB
IMSBC Code - renewalKodeks IMSBC - odnowienie
2012-02-06 -
Occ. survey - PSC inspectionPrzegl. doraźny - Inspekcja PSC
2013-12-09 -
REPORT ON POSSIBLE SMS FAILURESRAPORT O POTENCJALNYCH NIEZGODNOŚCIACH SZB
2012-02-06 -
REPORT ON POSSIBLE SMS FAILURESRAPORT O POTENCJALNYCH NIEZGODNOŚCIACH SZB
2014-04-06 -
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
INFORMATION FOR SHIP OWNERINFORMACJA DLA ARMATORA  [IO]:
TypeTyp IO DateData 2014-03-24 Due DateData Wykonania 2014-11-14
Port Gdańsk ReportRaport (1/KP/14)
Vessel has been identified as liable to more frequent PSC inspections. Every time PSC inspection takes place on board, the detailed report of this inspection is to be provided to PRS H.O. PRS reserves the right to carry out the additional survey in case the deficiencies are of serious nature. Failure to provide PRS with the full information on the PSC inspection and deficiencies will result in obligatory additional inspection or suspension of class.
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
Vessel not in CMS surveyStatek nie jest w nadzorze CMS
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
               - Dates in format yyyy-mm-dd
               - Survey Item color:
               RED: overdue
               YELLOW: due date to 2020-10-21
Uwagi:
               - Daty w formacie yyyy-mm-dd
               - Kolor pozycji:
               CZERWONY: Przeterminowany
               ŻÓŁTY: należne do 2020-10-21
Report generated:Raport wygenerowano:   2020-09-21 14:39:28
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU