Warning: XSLTProcessor::transformToXml(): runtime error: file /export/dfs/http/raporty/ line 5311 element input in /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php on line 310 Call Stack: 0.0001 629256 1. {main}() /export/dfs/http/raporty/index.php:0 0.0426 1200816 2. Kohana_Request->execute() /export/dfs/http/raporty/index.php:109 0.0426 1200816 3. Kohana_Request_Client->execute() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request.php:1154 0.0426 1200816 4. Kohana_Request_Client_Internal->execute_request() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client.php:64 0.0664 1438200 5. ReflectionMethod->invoke() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 0.0664 1438232 6. Controller_Link->action_get() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 3.1868 2402928 7. Model_SekcjaN->DoFormat() /export/dfs/http/raporty/application/classes/controller/link.php:764 3.3877 2384736 8. Model_XMLSekcji->getFileHTML() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/sekcjan.php:406 3.4848 2386176 9. XSLTProcessor->transformToXml() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php:310 Warning: XSLTProcessor::transformToXml(): Variable 'typeCond' has not been declared. in /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php on line 310 Call Stack: 0.0001 629256 1. {main}() /export/dfs/http/raporty/index.php:0 0.0426 1200816 2. Kohana_Request->execute() /export/dfs/http/raporty/index.php:109 0.0426 1200816 3. Kohana_Request_Client->execute() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request.php:1154 0.0426 1200816 4. Kohana_Request_Client_Internal->execute_request() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client.php:64 0.0664 1438200 5. ReflectionMethod->invoke() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 0.0664 1438232 6. Controller_Link->action_get() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 3.1868 2402928 7. Model_SekcjaN->DoFormat() /export/dfs/http/raporty/application/classes/controller/link.php:764 3.3877 2384736 8. Model_XMLSekcji->getFileHTML() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/sekcjan.php:406 3.4848 2386176 9. XSLTProcessor->transformToXml() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php:310 Warning: XSLTProcessor::transformToXml(): xmlXPathCompiledEval: evaluation failed in /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php on line 310 Call Stack: 0.0001 629256 1. {main}() /export/dfs/http/raporty/index.php:0 0.0426 1200816 2. Kohana_Request->execute() /export/dfs/http/raporty/index.php:109 0.0426 1200816 3. Kohana_Request_Client->execute() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request.php:1154 0.0426 1200816 4. Kohana_Request_Client_Internal->execute_request() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client.php:64 0.0664 1438200 5. ReflectionMethod->invoke() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 0.0664 1438232 6. Controller_Link->action_get() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 3.1868 2402928 7. Model_SekcjaN->DoFormat() /export/dfs/http/raporty/application/classes/controller/link.php:764 3.3877 2384736 8. Model_XMLSekcji->getFileHTML() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/sekcjan.php:406 3.4848 2386176 9. XSLTProcessor->transformToXml() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php:310 PRS SURVEY STATUS for 110252 (CAPTAIN NIHAT)
Wybierz dane nadzoru pomieszczeń i zbiornikow.
Choose data of survey accomodations and hull's tanks.
Obecnie trwa generowanie formularza 328DP. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 328DP Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych pomieszczeń i zbiornikow ukończone.
Generating survey accomodations and hull's tanks data completed.
Wybierz dane przeglądu 311.
Choose survey 311 data.
Obecnie trwa generowanie formularza 311. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 311 Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych przeglądu 311 ukończone.
Generating survey 311 data completed.
Wybierz dane przeglądu 338.
Choose survey 338 data.
Trwa generowanie formularza 338.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 338 Form.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych przeglądu 338 ukończone.
Generating survey 338 data completed.
Get PDF to print
Pobierz PDF
2020-10-27 06:32:49 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh:
Tanura Shipping and Trading Inc.
Operator: Armator: kh: 2691
Derpina Shipping and Trading Co. Ltd.
 
-----------------------------
S U R V E Y   S T A T U S
S T A T U S   S T A T K U
-----------------------------
 
CAPTAIN NIHAT
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
WARNING! information from INAD archive (out-of-date)UWAGA! informacje z archiwum INAD (nieaktualne)
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 110252 FlagBandera The Republic of Georgia (GEO)
IMO No.Nr IMO 7725726 Offl. No.Nr Administ. M-01445
Call SignalSygnał Wywoławczy 4LJB2 PortPort Batumi
MMSI No.Nr MMSI 213873000
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 11632.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 16753.00 Keel layingData poł.stępki 1979-02-09
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 1980-04-20
ShipyardStocznia Govan Shipbuilders Ltd., Glasgow
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU *KM BULK/ORE CARRIER ESP (L3) AUT
Date of assignmentData nadania klasy 1980-04-20
Warning ! CLASS WITHDRAWN from Uwaga ! KLASA UTRACONA od 2015-05-08 (reason: przyczyna: 2)
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. *PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały --- PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Temp. 2015-03-27 2015-07-04
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2010-05-21
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Load LineWolna Burta LLC Prov. 2015-03-27 2015-07-04
MARPOL Annex IMARPOL Annex I MPI Prov. 2015-03-27 2015-07-04
MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV MPIV Prov. 2015-03-27 2015-07-04
MARPOL Annex VI (Compliance)MARPOL Annex VI (Zgodność) MPVIS Prov. 2015-03-27 2015-07-04
MARPOL Annex VI (IEEC) (Compliance)MARPOL Annex VI (IEEC) (Zgodność) IEES Full 2013-10-16
Safety ConstructionCertyfikat Konstrukcji SCC Prov. 2015-03-27 2015-07-04
Safety EquipmentCertyfikat Wyposażenia SEC Prov. 2015-03-27 2015-07-04
Exemption SEZwolnienie SE ESE Prov. 2015-03-27 2015-07-04
Safety RadioCertyfikat Radiowy SRC Prov. 2015-03-27 2015-07-04
Compliance Dangerous GoodsMateriały Niebezpieczne CDG Prov. 2015-03-27 2015-07-04
Anti-Fouling System (Compliance)Anti-Fouling System (Zgodność) AFSC Full 2010-05-21
AFS - Form FAFS - Form F AFSF Full 2013-06-07
IMSBC Code (CoC)Kodeks IMSBC (zgodność) IBC Prov. 2015-03-27 2015-07-04
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Renewal surveyOdnowienie klasy
2010-01-04 2015-01-04 2014-10-04 - 2015-01-04 2015-07-04 OverduePrzeter.
Annual survey - commencedPrzegląd roczny - rozpoczęcie
2014-03-21 -
Annual surveyPrzegląd roczny
2014-04-04 -
Intermediate surveyPrzegląd pośredni*
2013-06-07 -
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2013-06-06 2015-01-04 - 2015-07-04 OverduePrzeter.
Bottom survey - in water - occ.Część podwodna kadłuba - na wodzie - doraźny
2012-12-17 -
Tailshaft survey C - completeWał śrubowy C - przegląd całkowity
2009-12-18 2014-12-18 - 2015-07-04 OverduePrzeter.
Aux. boiler O.F. internalKocioł pom. opal. paliwem - p.wewn.
2013-06-07 2015-01-04 - 2015-07-04 OverduePrzeter.
Aux. boiler E.G. internalKocioł pom. opal. spalinami - p.wewn.
2013-06-07 2015-01-04 - 2015-07-04 OverduePrzeter.
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Load line - initial/renewalWolna burta - nadanie/odnowienie
2010-01-04 2015-01-04 2014-10-04 - 2015-01-04 2015-07-04 OverduePrzeter.
Load line - annualWolna burta - roczny
2014-04-04 -
Load line - additionalWolna burta - dodatkowy
2014-12-18 -
Load line - additionalWolna burta - dodatkowy
2015-03-27 -
Load line - additionalWolna burta - dodatkowy
2014-03-21 -
MARPOL-Annex I - initial/renewalMARPOL-Annex I - nadanie/odnowienie
2010-01-04 2015-01-04 2014-10-04 - 2015-01-04 2015-07-04 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex I - annualMARPOL-Annex I - roczny
2014-04-04 -
MARPOL-Annex I - intermediateMARPOL-Annex I - pośredni*
2013-06-07 -
MARPOL-Annex I - additionalMARPOL-Annex I - dodatkowy
2014-03-21 -
MARPOL-Annex I - additionalMARPOL-Annex I - dodatkowy
2014-12-18 -
MARPOL-Annex I - additionalMARPOL-Annex I - dodatkowy
2015-03-27 -
MARPOL-Annex IV - initial/renewalMARPOL-Annex IV - nadanie/odnowienie
2010-01-04 2015-01-04 2014-10-04 - 2015-01-04 2015-07-04 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex IV - additionalMARPOL-Annex IV - dodatkowy
2015-03-27 -
MARPOL-Annex IV - additionalMARPOL-Annex IV - dodatkowy
2014-12-18 -
MARPOL-Annex V - annualMARPOL-Annex V - roczny
2014-12-18 -
MARPOL-Annex V - annualMARPOL-Annex V - roczny
2014-03-21 2015-01-04 2014-10-04 - 2015-01-04 2015-07-04 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex V - annualMARPOL-Annex V - roczny
2015-03-27 -
MARPOL-Annex VI - initial/renewalMARPOL-Annex VI - nadanie/odnowienie
2010-01-04 2015-01-04 2014-10-04 - 2015-01-04 2015-07-04 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex VI - annualMARPOL-Annex VI - roczny
2014-03-21 -
MARPOL-Annex VI - intermediateMARPOL-Annex VI - pośredni*
2013-06-07 -
MARPOL-Annex VI - additionalMARPOL-Annex VI - dodatkowy
2014-12-18 -
MARPOL-Annex VI - additionalMARPOL-Annex VI - dodatkowy
2015-03-27 -
SOLAS-construction - initial/renewalSOLAS-konstrukcja - nadanie/odnowienie
2010-01-04 2015-01-04 2014-10-04 - 2015-01-04 2015-07-04 OverduePrzeter.
SOLAS-construction - annualSOLAS-konstrukcja - roczny
2014-04-04 -
SOLAS-construction - intermediateSOLAS-konstrukcja - pośredni*
2013-06-07 -
SOLAS-construction - additionalSOLAS-konstrukcja - dodatkowy
2014-12-18 -
SOLAS-construction - additionalSOLAS-konstrukcja - dodatkowy
2014-03-21 -
SOLAS-construction - additionalSOLAS-konstrukcja - dodatkowy
2015-03-27 -
SOLAS-equipment - initial/renewalSOLAS-wyposażenie - nadanie/odnowienie
2010-01-04 2015-01-04 2014-10-04 - 2015-01-04 2015-07-04 OverduePrzeter.
SOLAS-equipment - annualSOLAS-wyposażenie - roczny
2014-03-21 -
SOLAS-equipment - periodicalSOLAS-wyposażenie - okresowy*
2013-06-07 -
SOLAS-equipment - additionalSOLAS-wyposażenie - dodatkowy
2014-12-18 -
SOLAS-equipment - additionalSOLAS-wyposażenie - dodatkowy
2015-03-27 -
SOLAS-radio - renewalSOLAS-radio - odnowienie
2010-01-04 2015-01-04 2014-10-04 - 2015-01-04 2015-07-04 OverduePrzeter.
SOLAS-radio - periodicalSOLAS-radio - okresowy
2014-03-21 -
SOLAS-radio - additionalSOLAS-radio - dodatkowy
2014-12-18 -
SOLAS-radio - additionalSOLAS-radio - dodatkowy
2015-03-27 -
Lifting appliances - renewalUrz. podnośne - odnowienie
2011-10-12 2016-10-12 - OverduePrzeter.
notes: uwagi: Chain hoist in ER (SWL 2x3,2t)
Lifting appliances - renewalUrz. podnośne - odnowienie
2011-10-12 2016-10-12 - OverduePrzeter.
notes: uwagi: Crane in ER (SWL 4t)
Lifting appliances - renewalUrz. podnośne - odnowienie
2011-10-12 2016-10-12 - OverduePrzeter.
notes: uwagi: Provision (SWL 2x3t)
Lifting appliances - annualUrz. podnośne - roczny
2015-03-27 -
Lifting appliances - annualUrz. podnośne - roczny
2015-03-27 -
Lifting appliances - annualUrz. podnośne - roczny
2015-03-27 -
Compliance Dangerous Goods - renewalMateriały Niebezpieczne - odnowienie
2010-01-04 2015-01-04 2014-10-04 - 2015-01-04 2015-07-04 OverduePrzeter.
Compliance Dangerous Goods - additionalMateriały Niebezpieczne - dodatkowy
2015-03-27 -
Compliance Dangerous Goods - additionalMateriały Niebezpieczne - dodatkowy
2014-12-18 -
IMSBC Code - annualKodeks IMSBC - roczny
2014-03-21 -
IMSBC Code - additionalKodeks IMSBC - dodatkowy
2014-12-18 -
IMSBC Code - additionalKodeks IMSBC - dodatkowy
2015-03-27 -
BC Code - renewalBC Code - odnowienie
2010-01-04 2015-01-04 2014-10-04 - 2015-01-04 2015-07-04 OverduePrzeter.
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.