Wybierz dane nadzoru pomieszczeń i zbiornikow.
Choose data of survey accomodations and hull's tanks.
Obecnie trwa generowanie formularza 328DP. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 328DP Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych pomieszczeń i zbiornikow ukończone.
Generating survey accomodations and hull's tanks data completed.
Wybierz dane przeglądu 311.
Choose survey 311 data.
Obecnie trwa generowanie formularza 311. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 311 Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych przeglądu 311 ukończone.
Generating survey 311 data completed.
Wybierz dane przeglądu 338.
Choose survey 338 data.
Trwa generowanie formularza 338.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 338 Form.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych przeglądu 338 ukończone.
Generating survey 338 data completed.
Get PDF to print
Pobierz PDF
2020-10-27 07:57:27 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh: 3028
Leader Shiptrade Co.
Operator: Armator: kh: -
Leader Shiptrade Co.
 
-----------------------------
S U R V E Y  S T A T U S
S T A T U S  S T A T K U
-----------------------------
 
LUCKY BROTHER
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 101913 FlagBandera The Republic of Palau (PLW)
IMO No.Nr IMO 7917006 Offl. No.Nr Administ. P016002
Call SignalSygnał Wywoławczy T8YU PortPort Malakal Harbour
MMSI No.Nr MMSI 511009000
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 4610.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 7743.10 Keel layingData poł.stępki 1981-12-01
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 1986-10-01
ShipyardStocznia Estaleiros EBIN/So S.A., Niteroi
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU KM GENERAL CARGO SHIP
Date of assignmentData nadania klasy 2009-12-16
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały --- PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2018-08-09 2023-04-01
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2014-09-09
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Load LineWolna Burta LLC Full 2018-08-09 2023-04-01
MARPOL Annex IMARPOL Annex I MPI Full 2017-12-20 2022-08-19
Exemption MARPOL IZwolnienie MARPOL I -Issued by: -Przez: PLW (OWS) EMPI Full 2014-05-22
MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV MPIV Full 2018-08-09 2023-04-01
MARPOL Annex VIMARPOL Annex VI MPVI Full 2019-09-17 2023-04-01
MARPOL Annex VI (IEEC)MARPOL Annex VI (IEEC) IEEC Full 2014-09-09
Safety ConstructionCertyfikat Konstrukcji SCC Full 2018-08-09 2023-04-01
Safety EquipmentCertyfikat Wyposażenia SEC Full 2018-08-09 2023-04-01
Exemption SEZwolnienie SE -Issued by: -Przez: PLW ESE Full 2019-12-09 2023-04-01
notes: uwagi: Req. of Ch.II-2 / Reg.10.7.1.3 & 10.7.2
Safety RadioCertyfikat Radiowy SRC Full 2018-08-09 2023-04-01
Anti-Fouling SystemAnti-Fouling System AFS Full 2014-09-09
AFS - Form FAFS - Form F AFSF 2018-03-30
BWMBWM BWM Full 2018-08-09 2023-04-01
IMSBC Code (CoC)Kodeks IMSBC (zgodność) IBC Full 2018-08-10
IMSBC Code - Group B (CoC)Kodeks IMSBC - grupa B (zgodność) IBCB Full 2018-08-10 2023-04-01
Document of authorization for carriage of grainDokument uprawnienia do przewozu ziarna GRAIN Full 2014-09-19
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Initial surveyNadanie klasy
2009-12-16 -
Renewal surveyOdnowienie klasy
2018-04-02 2023-04-02 2023-01-02 - 2023-04-02
Annual surveyPrzegląd roczny
2020-06-20 2021-04-02 2021-01-02 - 2021-07-02
Intermediate surveyPrzegląd pośredni* 2020-01-02 - 2021-07-02
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2018-03-30 2021-03-30 -
Tailshaft C - Method 1Wał śrubowy C - Metoda 1 2023-03-30 -
Tailshaft survey C - completeWał śrubowy C - przegląd całkowity
2006-03-04 -
Tailshaft survey C - modifiedWał śrubowy C - przegląd zmodyfikowany
2018-03-30 -
Aux. boiler OF/EG internalKocioł pom. kombinowany - p.wewn.
2018-04-02 2021-04-02 -
notes: uwagi: SWP = 0,7 MPa
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Load line - initial/renewalWolna burta - nadanie/odnowienie
2018-04-02 2023-04-02 2023-01-02 - 2023-04-02
Load line - annualWolna burta - roczny
2020-06-20 2021-04-02 2021-01-02 - 2021-07-02
MARPOL-Annex I - initial/renewalMARPOL-Annex I - nadanie/odnowienie
2017-08-20 2022-08-20 2022-05-20 - 2022-08-20
MARPOL-Annex I - annualMARPOL-Annex I - roczny
2020-06-20 2021-08-20 2021-05-20 - 2021-11-20
MARPOL-Annex I - intermediateMARPOL-Annex I - pośredni*
2019-05-29 -
MARPOL-Annex IV - initial/renewalMARPOL-Annex IV - nadanie/odnowienie
2018-04-02 2023-04-02 2023-01-02 - 2023-04-02
MARPOL-Annex VI - initial/renewalMARPOL-Annex VI - nadanie/odnowienie
2018-04-02 2023-04-02 2023-01-02 - 2023-04-02
MARPOL-Annex VI - annualMARPOL-Annex VI - roczny
2020-06-20 2021-04-02 2021-01-02 - 2021-07-02
MARPOL-Annex VI - intermediateMARPOL-Annex VI - pośredni* 2020-01-02 - 2021-07-02
MARPOL-Annex VI-EE - initialMARPOL-Annex VI-EE - nadanie
2014-05-14 -
SOLAS-construction - initial/renewalSOLAS-konstrukcja - nadanie/odnowienie
2018-04-02 2023-04-02 2023-01-02 - 2023-04-02
SOLAS-construction - annualSOLAS-konstrukcja - roczny
2020-06-20 2021-04-02 2021-01-02 - 2021-07-02
SOLAS-construction - intermediateSOLAS-konstrukcja - pośredni* 2020-01-02 - 2021-07-02
SOLAS-equipment - initial/renewalSOLAS-wyposażenie - nadanie/odnowienie
2018-04-02 2023-04-02 2023-01-02 - 2023-04-02
SOLAS-equipment - annualSOLAS-wyposażenie - roczny
2020-06-20 2021-04-02 2021-01-02 - 2021-07-02
SOLAS-equipment - periodicalSOLAS-wyposażenie - okresowy* 2020-01-02 - 2021-07-02
SOLAS-radio - renewalSOLAS-radio - odnowienie
2018-04-02 2023-04-02 2023-01-02 - 2023-04-02
SOLAS-radio - periodicalSOLAS-radio - okresowy
2020-06-20 2021-04-02 2021-01-02 - 2021-07-02
IMSBC Code - renewalKodeks IMSBC - odnowienie
2018-04-02 2023-04-02 2023-01-02 - 2023-04-02
IMSBC Code - annualKodeks IMSBC - roczny
2020-06-20 2021-04-02 2021-01-02 - 2021-07-02
BWM - initial/renewalBWM - nadanie/odnowienie
2018-04-02 2023-04-02 2023-01-02 - 2023-04-02
BWM - annualBWM - roczny
2020-06-20 2021-04-02 2021-01-02 - 2021-07-02
BWM - intermediateBWM - pośredni* 2020-01-02 - 2021-07-02
Occ. survey - PSC inspectionPrzegl. doraźny - Inspekcja PSC
2017-08-20 -
REPORT ON POSSIBLE SMS FAILURESRAPORT O POTENCJALNYCH NIEZGODNOŚCIACH SZB
2017-08-20 -
REPORT ON POSSIBLE SMS FAILURESRAPORT O POTENCJALNYCH NIEZGODNOŚCIACH SZB
2018-04-02 -
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
CONDITIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
Vessel not in CMS surveyStatek nie jest w nadzorze CMS
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
               - Dates in format yyyy-mm-dd
               - Survey Item color:
               RED: overdue
               YELLOW: due date to 2020-11-26
Uwagi:
               - Daty w formacie yyyy-mm-dd
               - Kolor pozycji:
               CZERWONY: Przeterminowany
               ŻÓŁTY: należne do 2020-11-26
Report generated:Raport wygenerowano:   2020-10-27 07:57:27
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU