Get PDF to print
Pobierz PDF
2020-02-21 20:10:40 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh: 1034
Fairplay Towage Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Operator: Armator: kh: 1034
Fairplay Towage Polska Sp. z o.o. Sp. k.
 
-----------------------------
S U R V E Y  S T A T U S
S T A T U S  S T A T K U
-----------------------------
 
ODYS
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 210097 FlagBandera The Republic of Poland (POL)
IMO No.Nr IMO 7937965 Offl. No.Nr Administ. ROG2161
Call SignalSygnał Wywoławczy SQLU PortPort Gdynia
MMSI No.Nr MMSI 261000580
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 329.00 National tonnageTonaż narodowy 336.43
DeadweightNośność Keel layingData poł.stępki 1979-02-15
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 1980-01-04
ShipyardStocznia Stocznia Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków, Gdynia
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU *KM TUG II (L1)
Date of assignmentData nadania klasy 1980-01-14
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. *PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały --- PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2019-12-30 2024-07-25
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 1999-11-22
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Load LineWolna Burta LLC Full 2019-12-30 2024-07-25
Anti-Fouling System (Compliance)Anti-Fouling System (Zgodność) AFSC Full 2007-10-23
AFS - Form FAFS - Form F AFSF 2019-08-14
AFS - Form FAFS - Form F AFSF Full 2012-07-31
International Tonnage Certificate (1969)Międzynarodowe świadectwo pomiarowe (1969) ITC Full 1994-12-16
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Renewal surveyOdnowienie klasy
2019-08-14 2024-07-26 2024-04-26 - 2024-07-26
Annual surveyPrzegląd roczny 2020-07-26 2020-04-26 - 2020-10-26
Intermediate surveyPrzegląd pośredni* 2021-04-26 - 2022-10-26
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2019-08-04 2022-08-04 -
Tailshaft C - Method 1Wał śrubowy C - Metoda 1 2024-08-04 -
Tailshaft C - Method 2Wał śrubowy C - Metoda 2 2024-08-04 -
Tailshaft C - Method 3Wał śrubowy C - Metoda 3 2024-08-04 -
Tailshaft survey C - completeWał śrubowy C - przegląd całkowity
2019-08-04 -
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Load line - initial/renewalWolna burta - nadanie/odnowienie
2019-08-14 2024-07-26 2024-04-26 - 2024-07-26
Load line - annualWolna burta - roczny 2020-07-26 2020-04-26 - 2020-10-26
Marine environment protectionOchrona środowiska morskiego
2019-08-14 2020-07-26 2020-04-26 - 2020-10-26
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
CONDITIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
Vessel not in CMS surveyStatek nie jest w nadzorze CMS
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
               - Dates in format yyyy-mm-dd
               - Survey Item color:
               RED: overdue
               YELLOW: due date to 2020-03-22
Uwagi:
               - Daty w formacie yyyy-mm-dd
               - Kolor pozycji:
               CZERWONY: Przeterminowany
               ŻÓŁTY: należne do 2020-03-22
Report generated:Raport wygenerowano:   2020-02-21 20:10:40
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU