Obecnie trwa generowanie formularza 311. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 311 Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Wybierz dane przeglądu 311.
Choose survey 311 data.
Generowanie danych przeglądu 311 ukończone.
Generating survey 311 data completed.
Obecnie trwa generowanie formularza 328DP. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 328DP Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Wybierz dane nadzoru pomieszczeń i zbiornikow.
Choose data of survey accomodations and hull's tanks.
Generowanie danych pomieszczeń i zbiornikow ukończone.
Generating survey accomodations and hull's tanks data completed.
Get PDF to print
Pobierz PDF
2020-08-09 01:45:57 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh:
Med Net Shipping Trading Inc.
Operator: Armator: kh: 5914
Aknur Denizcilik Ve Dis. Ticaret Ltd. Sti.
 
-----------------------------
S U R V E Y  S T A T U S
S T A T U S  S T A T K U
-----------------------------
 
ZEYBEK
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 103165 FlagBandera The Republic of Moldova (MDA)
IMO No.Nr IMO 8213732 Offl. No.Nr Administ. MD-M-19-1073
Call SignalSygnał Wywoławczy ER2731 PortPort Giurgiulesti
MMSI No.Nr MMSI 214182731
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 4921.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 8187.64 Keel layingData poł.stępki 1982-07-16
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 1984-01-27
ShipyardStocznia Miho Zosensho K.K. - Shimizu
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU KM GENERAL CARGO SHIP
Date of assignmentData nadania klasy 2018-01-06
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały --- PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2018-05-21 2023-01-05
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2018-05-21
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
- No certificates -- Brak certyfikatów -
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Initial surveyNadanie klasy
2018-01-06 -
Renewal surveyOdnowienie klasy
2018-01-06 2023-01-06 2022-10-06 - 2023-01-06
Annual surveyPrzegląd roczny
2020-01-21 2021-01-06 2020-10-06 - 2021-04-06
Intermediate surveyPrzegląd pośredni* 2019-10-06 - 2021-04-06
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2018-01-05 2021-01-05 -
Tailshaft C - Method 1Wał śrubowy C - Metoda 1 2023-01-05 -
Tailshaft survey C - completeWał śrubowy C - przegląd całkowity
2018-01-05 -
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
- No records -- Brak pozycji -
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
CONDITIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
Vessel not in CMS surveyStatek nie jest w nadzorze CMS
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
               - Dates in format yyyy-mm-dd
               - Survey Item color:
               RED: overdue
               YELLOW: due date to 2020-09-08
Uwagi:
               - Daty w formacie yyyy-mm-dd
               - Kolor pozycji:
               CZERWONY: Przeterminowany
               ŻÓŁTY: należne do 2020-09-08
Report generated:Raport wygenerowano:   2020-08-09 01:45:57
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU