Get PDF to print
Get PDF to print
2018-11-20 17:41:46 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh: 34011
Cepheus Shipping Ltd.
Operator: Armator: kh: 197
Polska Żegluga Morska P.P.
 
-----------------------------
S U R V E Y   S T A T U S
S T A T U S   S T A T K U
-----------------------------
 
MAJOR HUBAL
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
WARNING! information from INAD archive (out-of-date)UWAGA! informacje z archiwum INAD (nieaktualne)
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 110030 FlagBandera The Republic of Malta (MLT)
IMO No.Nr IMO 8219310 Offl. No.Nr Administ. 7547
Call SignalSygnał Wywoławczy 9HEA7 PortPort Valletta
MMSI No.Nr MMSI
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 21531.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 33725.00 Keel layingData poł.stępki 1984-02-17
Delivery/ConversionBudowa/Przebudowa 1985-05-01
ShipyardStocznia Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU *KM BULK/ORE CARRIER ESP (L3) HC/E AUT
Date of assignmentData nadania klasy 1985-05-30
Warning ! CLASS WITHDRAWN from Uwaga ! KLASA UTRACONA od 2013-05-23 (reason: przyczyna: 3)
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. *PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały mach. masz. PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
Cargo Holds Nos. 2 & 4 or 3 may be empty.
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2010-11-23 2015-07-25
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Load LineWolna Burta LLC Full 2010-11-23 2015-07-25
MARPOL Annex IMARPOL Annex I MPI Full 2011-08-18 2015-07-25
MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV MPIV Full 2012-08-16 2015-07-25
MARPOL Annex VIMARPOL Annex VI MPVI Full 2011-08-18 2015-07-25
Safety ConstructionCertyfikat Konstrukcji SCC Full 2012-08-16 2015-07-25
Safety EquipmentCertyfikat Wyposażenia SEC Full 2012-06-20 2015-07-25
Exemption SEZwolnienie SE -Issued by: -Przez: PRS 10.7.1.3&10.7.2 ESE Full 2010-11-23 2015-07-25
Safety RadioCertyfikat Radiowy SRC Full 2010-11-23 2015-07-25
Compliance Dangerous GoodsMateriały Niebezpieczne CDG Full 2010-11-23 2015-07-25
Anti-Fouling SystemAnti-Fouling System AFS Full 2005-12-01
IMSBC Code - Group A (CoC)Kodeks IMSBC - grupa.A (zgodność) IBCA Full 2012-08-10
IMSBC Code - Group B -cohesive (CoC)Kodeks IMSBC - grupa B -spójne (zgodność) IBCBC Full 2012-08-10 2015-07-25
IMSBC Code - Group B -non cohesive (CoC)Kodeks IMSBC - grupa B -niespójne (zgodność) IBCBN Full 2012-08-10 2015-07-25
IMSBC Code - Group C -cohesive (CoC)Kodeks IMSBC - grupa C -spójne (zgodność) IBCCC Full 2012-08-10
IMSBC Code - Group C -non cohesive (CoC)Kodeks IMSBC - grupa C -niespójne (zgodność) IBCCN Full 2012-08-10
SMCSMC -Issued by: -Przez: PRS SMC Full 2008-05-21 2013-04-30
DOCDOC -Issued by: -Przez: PRS DOC Full 2009-12-03 2014-11-14
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Renewal surveyOdnowienie klasy
2010-07-10 2015-07-25 2015-04-25 - 2015-07-25 OverduePrzeter.
Annual surveyPrzegląd roczny
2012-05-04 2013-07-25 2013-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
Intermediate surveyPrzegląd pośredni* 2012-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2010-07-09 2013-07-09 - OverduePrzeter.
Bottom survey - in dock - occ.Część podwodna kadłuba - w doku-doraźny
2012-06-20 -
In-water surveyPrzegląd przez nurka
2012-06-04 -
Tailshaft survey C - completeWał śrubowy C - przegląd całkowity
1998-09-04 2013-11-03 - OverduePrzeter.
Tailshaft survey C - modifiedWał śrubowy C - przegląd zmodyfikowany
2008-11-04 -
Aux. boiler O.F. internalKocioł pom. opal. paliwem - p.wewn. #562
2010-07-10 2013-07-09 - OverduePrzeter.
Aux. boiler E.G. internalKocioł pom. opal. spalinami - p.wewn. #563
2010-07-10 2013-07-09 - OverduePrzeter.
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Load line - initial/renewalWolna burta - nadanie/odnowienie
2010-07-09 2015-07-25 2015-04-25 - 2015-07-25 OverduePrzeter.
Load line - annualWolna burta - roczny
2012-05-04 2013-07-25 2013-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex I - initial/renewalMARPOL-Annex I - nadanie/odnowienie
2010-07-10 2015-07-25 2015-04-25 - 2015-07-25 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex I - annualMARPOL-Annex I - roczny
2012-05-04 2013-07-25 2013-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex I - intermediateMARPOL-Annex I - pośredni* 2012-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex IV - initial/renewalMARPOL-Annex IV - nadanie/odnowienie
2010-07-10 2015-07-25 2015-04-25 - 2015-07-25 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex V - annualMARPOL-Annex V - roczny
2012-05-04 2013-07-25 2013-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex VI - initial/renewalMARPOL-Annex VI - nadanie/odnowienie
2010-07-10 2015-07-25 2015-04-25 - 2015-07-25 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex VI - annualMARPOL-Annex VI - roczny
2012-05-04 2013-07-25 2013-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
MARPOL-Annex VI - intermediateMARPOL-Annex VI - pośredni* 2012-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
SOLAS-construction - initial/renewalSOLAS-konstrukcja - nadanie/odnowienie
2010-07-10 2015-07-25 2015-04-25 - 2015-07-25 OverduePrzeter.
SOLAS-construction - annualSOLAS-konstrukcja - roczny
2012-05-04 2013-07-25 2013-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
SOLAS-construction - intermediateSOLAS-konstrukcja - pośredni* 2012-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
SOLAS-construction - additionalSOLAS-konstrukcja - dodatkowy
2012-06-04 -
SOLAS-construction - additionalSOLAS-konstrukcja - dodatkowy
2012-06-20 -
SOLAS-construction - additionalSOLAS-konstrukcja - dodatkowy
2012-06-11 -
SOLAS-equipment - initial/renewalSOLAS-wyposażenie - nadanie/odnowienie
2010-07-10 2015-07-25 2015-04-25 - 2015-07-25 OverduePrzeter.
SOLAS-equipment - annualSOLAS-wyposażenie - roczny
2012-05-04 2013-07-25 2013-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
SOLAS-equipment - periodicalSOLAS-wyposażenie - okresowy* 2012-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
SOLAS-equipment - additionalSOLAS-wyposażenie - dodatkowy
2012-02-14 -
SOLAS-radio - renewalSOLAS-radio - odnowienie
2010-07-07 2015-07-25 2015-04-25 - 2015-07-25 OverduePrzeter.
SOLAS-radio - periodicalSOLAS-radio - okresowy
2012-05-02 2013-07-25 2013-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
Lifting appliances - renewalUrz. podnośne - odnowienie
2010-07-10 2015-07-10 - OverduePrzeter.
notes: uwagi: ER overhead crane (1x4t)
Lifting appliances - renewalUrz. podnośne - odnowienie
2010-04-18 2015-04-18 - OverduePrzeter.
notes: uwagi: Lifts
Lifting appliances - renewalUrz. podnośne - odnowienie
2010-07-10 2015-07-10 - OverduePrzeter.
notes: uwagi: Provision deck crane )1x2.8t)
Lifting appliances - annualUrz. podnośne - roczny
2012-02-13 2013-02-13 - OverduePrzeter.
notes: uwagi: ER overhead crane (1x4t)
Lifting appliances - annualUrz. podnośne - roczny
2012-02-13 2013-02-13 - OverduePrzeter.
notes: uwagi: Lifts
Lifting appliances - annualUrz. podnośne - roczny
2012-02-13 2013-02-13 - OverduePrzeter.
notes: uwagi: Provision deck crane (3.2t)
Compliance Dangerous Goods - renewalMateriały Niebezpieczne - odnowienie
2010-07-10 2015-07-25 2015-04-25 - 2015-07-25 OverduePrzeter.
IMSBC Code - renewalKodeks IMSBC - odnowienie
2010-07-10 2015-07-25 2015-04-25 - 2015-07-25 OverduePrzeter.
IMSBC Code - annualKodeks IMSBC - roczny
2012-05-04 2013-07-25 2013-04-25 - 2013-10-25 OverduePrzeter.
ISM - renewalISM - odnowienie
2008-01-13 2013-02-27 2012-11-27 - 2013-02-27 2013-04-30 OverduePrzeter.
ISM - intermediateISM - pośredni
2011-01-11 -
ISM - intermediateISM - pośredni
2010-11-02 -
Occ. survey - PSC inspectionPrzegl. doraźny - Inspekcja PSC
2010-01-16 -
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
RECOMENDATIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SG 1 MAIN DIESEL ENGINE SILNIK GŁÓWNY
1 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 1  Głowica, zawory itd. Nr. 1  2012-06-20 2017-06-20 OverduePrzeter.
2 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 2  Głowica, zawory itd. Nr. 2  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
3 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 3  Głowica, zawory itd. Nr. 3  2011-08-18 2016-08-18 OverduePrzeter.
4 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 4  Głowica, zawory itd. Nr. 4  2011-05-05 2016-05-05 OverduePrzeter.
5 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 5  Głowica, zawory itd. Nr. 5  2012-06-20 2017-06-20 OverduePrzeter.
6 GLO Cylinder cover with valves etc. No. 6  Głowica, zawory itd. Nr. 6  2012-06-20 2017-06-20 OverduePrzeter.
7 CYL Cylinder liner No. 1  Tuleja cylindrowa Nr. 1  2012-06-20 2017-06-20 OverduePrzeter.
8 CYL Cylinder liner No. 2  Tuleja cylindrowa Nr. 2  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
9 CYL Cylinder liner No. 3  Tuleja cylindrowa Nr. 3  2011-08-18 2016-08-18 OverduePrzeter.
10 CYL Cylinder liner No. 4  Tuleja cylindrowa Nr. 4  2011-05-05 2016-05-05 OverduePrzeter.
11 CYL Cylinder liner No. 5  Tuleja cylindrowa Nr. 5  2012-06-20 2017-06-20 OverduePrzeter.
12 CYL Cylinder liner No. 6  Tuleja cylindrowa Nr. 6  2012-06-20 2017-06-20 OverduePrzeter.
13 TTO Piston & rod No. 1  Tłok i trzon tłokowy Nr. 1  2012-06-20 2017-06-20 OverduePrzeter.
14 TTO Piston & rod No. 2  Tłok i trzon tłokowy Nr. 2  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
15 TTO Piston & rod No. 3  Tłok i trzon tłokowy Nr. 3  2011-08-18 2016-08-18 OverduePrzeter.
16 TTO Piston & rod No. 4  Tłok i trzon tłokowy Nr. 4  2011-05-05 2016-05-05 OverduePrzeter.
17 TTO Piston & rod No. 5  Tłok i trzon tłokowy Nr. 5  2012-06-20 2017-06-20 OverduePrzeter.
18 TTO Piston & rod No. 6  Tłok i trzon tłokowy Nr. 6  2012-06-20 2017-06-20 OverduePrzeter.
19 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 1  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 1  2012-04-21 * 2017-04-21 OverduePrzeter.
20 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 2  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 2  2012-04-21 * 2017-04-21 OverduePrzeter.
21 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 3  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 3  2010-04-18 2015-04-18 OverduePrzeter.
22 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 4  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 4  2011-05-05 2016-05-05 OverduePrzeter.
23 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 5  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 5  2010-04-18 2015-04-18 OverduePrzeter.
24 KRY Connecting rod,crosshead & guides No. 6  Korbowód,krzyżulec,prowadnica Nr. 6  2008-07-21 2013-07-21 OverduePrzeter.
25 LOK Crank bearing & crankpin No. 1  Łożyska i czopy korbowe Nr. 1  2012-04-21 * 2017-04-21 OverduePrzeter.
26 LOK Crank bearing & crankpin No. 2  Łożyska i czopy korbowe Nr. 2  2012-04-21 * 2017-04-21 OverduePrzeter.
27 LOK Crank bearing & crankpin No. 3  Łożyska i czopy korbowe Nr. 3  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
28 LOK Crank bearing & crankpin No. 4  Łożyska i czopy korbowe Nr. 4  2008-07-21 2013-07-21 OverduePrzeter.
29 LOK Crank bearing & crankpin No. 5  Łożyska i czopy korbowe Nr. 5  2010-04-18 2015-04-18 OverduePrzeter.
30 LOK Crank bearing & crankpin No. 6  Łożyska i czopy korbowe Nr. 6  2008-07-21 2013-07-21 OverduePrzeter.
31 LGL Main bearing & journal No. 1  Łożyska ramowe i czopy Nr. 1  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
32 LGL Main bearing & journal No. 2  Łożyska ramowe i czopy Nr. 2  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
33 LGL Main bearing & journal No. 3  Łożyska ramowe i czopy Nr. 3  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
34 LGL Main bearing & journal No. 4  Łożyska ramowe i czopy Nr. 4  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
35 LGL Main bearing & journal No. 5  Łożyska ramowe i czopy Nr. 5  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
36 LGL Main bearing & journal No. 6  Łożyska ramowe i czopy Nr. 6  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
37 LGL Main bearing & journal No. 7  Łożyska ramowe i czopy Nr. 7  2008-07-21 2013-07-21 OverduePrzeter.
38 PWP H.P. fuel pump No. 1  Pompy wtryskowe Nr. 1  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
39 PWP H.P. fuel pump No. 2  Pompy wtryskowe Nr. 2  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
40 PWP H.P. fuel pump No. 3  Pompy wtryskowe Nr. 3  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
41 PWP H.P. fuel pump No. 4  Pompy wtryskowe Nr. 4  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
42 PWP H.P. fuel pump No. 5  Pompy wtryskowe Nr. 5  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
43 PWP H.P. fuel pump No. 6  Pompy wtryskowe Nr. 6  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
44 DOT Supercharging arr./turbine No. 1  Urządzenie doładowujące/turbina Nr. 1  2012-05-03 2017-05-03 OverduePrzeter.
45 DOT Supercharging arr./turbine No. 2  Urządzenie doładowujące/turbina Nr. 2  2012-05-03 2017-05-03 OverduePrzeter.
46 DCH Supercharging arr./cooler No. 1  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 1  2008-11-05 2013-11-05 OverduePrzeter.
47 DCH Supercharging arr./cooler No. 2  Urządzenie doładowujące/chłodnica Nr. 2  2008-11-05 2013-11-05 OverduePrzeter.
48 DME Turbo blower, electric  Dmuchawa elektryczna  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
49 ISO Insulation exhaust manif.& piping  Przewody spalinowe,izolacja cieplna  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
50 OPL Shielding H.P. fuel pipes  Osłony przewodów paliw.wys.ciśn.  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
51 URN Reversing and/or starting gear  Urządzenie manewrowe/rozruchowe  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
52 WKR Camshaft & camshaft drive  Wał krzywkowy z napędem  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
53 UWK Crankshaft alignment  Ułożenie wału korbowego  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
54 FUN Bedplate & frames  Podstawa,skrzynia korbowa,stojaki  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
55 SEP Bolts & chocks etc.  Śruby fundamentowe,podkładki itd.  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
56 STC Tiebolts  Ściągi  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
57 PRB Test of engine  Próba działania  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
58 LOW Thrust bearing,built-in  Łożysko oporowe wbudowane  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
PG 1 MAIN REDUCTION GEAR PRZEKŁADNIA GŁÓWNA
Out of use
59 SFS Casing,foundation & bolts  Kadłub,fundanemty i śruby mocujące  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
60 KGW Mainwheel,shaft & bearings  Duże koło zębate, wał i łożyska  2008-11-05 2013-11-05 OverduePrzeter.
61 PCP Gear,complete for shaft generator  Przekładnia prądnicy wałowej  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
LW 1 SHAFTING ARRANGEMENT LINIA WAŁÓW
62 PWL Intermediate shaft-bearing  Wał pośredni-łożyska  2008-11-05 2013-11-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 1 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
63 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2012-10-07 2017-10-07 OverduePrzeter.
64 DOT Turbocharging arrangement  Urządzenie doładowujące  2012-10-07 2017-10-07 OverduePrzeter.
65 PZA Priming pumps and attached pumps  Pompy podwieszone  2012-10-07 2017-10-07 OverduePrzeter.
66 HZA Attached coolers  Chłodnice podwieszone  2012-10-07 2017-10-07 OverduePrzeter.
67 PRB Test of system  Próba działania  2012-10-07 2017-10-07 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 2 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
68 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2010-07-12 * 2015-07-12 OverduePrzeter.
69 DOT Turbocharging arrangement  Urządzenie doładowujące  2010-07-12 * 2015-07-12 OverduePrzeter.
70 PZA Priming pumps and attached pumps  Pompy podwieszone  2010-07-12 * 2015-07-12 OverduePrzeter.
71 HZA Attached coolers  Chłodnice podwieszone  2010-07-12 * 2015-07-12 OverduePrzeter.
72 PRB Test of system  Próba działania  2012-04-28 * 2017-04-28 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
SP 3 AUXILIARY DIESEL ENG. FOR GENERATOR SILNIK NAPĘDU PRĄDNICY
73 SSR Diesel engine-dismantled  Silnik spalinowy-rozmontowany  2010-12-12 * 2015-12-12 OverduePrzeter.
74 DOT Turbocharging arrangement  Urządzenie doładowujące  2012-02-21 * 2017-02-21 OverduePrzeter.
75 PZA Priming pumps and attached pumps  Pompy podwieszone  2010-12-12 * 2015-12-12 OverduePrzeter.
76 HZA Attached coolers  Chłodnice podwieszone  2010-12-12 * 2015-12-12 OverduePrzeter.
77 PRB Test of system  Próba działania  2011-05-04 2016-05-04 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VR 1 COMPRESSED AIR SYSTEM INSTALACJA POWIETRZA SPRĘŻONEGO
78 SPR Starting air compressor No. 1  Sprężarka pow.rozruchowego Nr. 1  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
79 SPR Starting air compressor No. 2  Sprężarka pow.rozruchowego Nr. 2  2012-04-28 * 2017-04-28 OverduePrzeter.
80 BSP1 Starting air receiver M/E-internal No. 1  Zbiornik pow.rozruch.SG-przegl.wewn. Nr. 1  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
81 BSP1 Starting air receiver M/E-internal No. 2  Zbiornik pow.rozruch.SG-przegl.wewn. Nr. 2  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
82 ESP Emergency compressor  Sprężarka awaryjna  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
83 INB1 Starting air receiver G/E-internal  Zbiornik pow.spręż.SP-przegl.wewn.  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
84 PSR Airpipes & valves  Rurociągi i zawory  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VL 1 FUEL SYSTEM INSTALACJA PALIWOWA
85 TPO Fuel oil transfer pump  Pompa transportowa paliwa ciężkiego  2009-04-28 2014-04-28 OverduePrzeter.
86 GSG Fuel oil heater,M/E No. 1  Podgrzewacz paliwa 'c' SG Nr. 1  2008-11-05 2013-11-05 OverduePrzeter.
87 GSG Fuel oil heater,M/E No. 2  Podgrzewacz paliwa 'c' SG Nr. 2  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
88 PPG Fuel oil booster pump,M/E No. 1  Pompa podająca paliwo 'c' SG Nr. 1  2012-06-20 2017-06-20 OverduePrzeter.
89 PPG Fuel oil booster pump,M/E No. 2  Pompa podająca paliwo 'c' SG Nr. 2  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
90 RZF Fuel oil pipes/valves/filters  Instal.paliwa 'c'-rury/filtry/zawory  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
91 TPD Diesel oil transfer pump  Pompa transportowa paliwa lekkiego  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VE 1 LUBRICATING OIL SYSTEM INSTALACJA OLEJU SMAROWEGO
92 PKG Lub.oil pump,M/E crosshead No. 1  Pompa ol.smar.krzyżulca SG Nr. 1  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
93 PKG Lub.oil pump,M/E crosshead No. 2  Pompa ol.smar.krzyżulca SG Nr. 2  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
94 PSG Lub.oil pump,M/E No. 1  Pompa oleju smarowego SG Nr. 1  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
95 PSG Lub.oil pump,M/E No. 2  Pompa oleju smarowego SG Nr. 2  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
96 PSP Lub.oil pump aux.eng.not attached No. 1  Pompa ol.smar.SP niezależna Nr. 1  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
97 PSP Lub.oil pump aux.eng.not attached No. 2  Pompa ol.smar.SP niezależna Nr. 2  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
98 PSP Lub.oil pump aux.eng.not attached No. 3  Pompa ol.smar.SP niezależna Nr. 3  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
99 HGM Lub.oil cooler M/E,S.W.cooled  Chłod.ol.smar.SG chłodz.wodą morską  2012-05-04 2017-05-04 OverduePrzeter.
100 HBP Lub.oil cooler,A.E.not att. No. 1  Chłod.ol.smar.SP niezależna Nr. 1  2009-03-07 * 2014-03-07 OverduePrzeter.
101 HBP Lub.oil cooler,A.E.not att. No. 2  Chłod.ol.smar.SP niezależna Nr. 2  2009-03-07 * 2014-03-07 OverduePrzeter.
102 HBP Lub.oil cooler,A.E.not att. No. 3  Chłod.ol.smar.SP niezależna Nr. 3  2009-03-07 * 2014-03-07 OverduePrzeter.
103 FZR Lub.oil pipes/valves/filters  Inst.ol.smar.-rury/zawory/filtry  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VH 1 COOLING SYSTEM INSTALACJA CHŁODZĄCA
104 ZMG S.W.cooling pump,M/E No. 1  Pompa wody zaburt.chłodzącej SG Nr. 1  2012-06-20 2017-06-20 OverduePrzeter.
105 ZMG S.W.cooling pump,M/E No. 2  Pompa wody zaburt.chłodzącej SG Nr. 2  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
106 ZMP S.W.cooling pump,aux.machinery No. 1  Pompa wody zaburt.chłodzącej SP Nr. 1  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
107 ZMP S.W.cooling pump,aux.machinery No. 2  Pompa wody zaburt.chłodzącej SP Nr. 2  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
108 RZF S.W.cooling pipes/valves/filters  Instalacja w.zaburt.-rury/zawory/filtry  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
109 PFG F.W.cooling pump,M/E No. 1  Pompa wody słodkiej chłodzącej SG Nr. 1  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
110 PFG F.W.cooling pump,M/E No. 2  Pompa wody słodkiej chłodzącej SG Nr. 2  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
111 HMG F.W.cooler,M/E  Chłodnica wody słodkiej SG  2008-11-05 2013-11-05 OverduePrzeter.
112 FSB F.W.cooler,aux.machinery,not att. No. 1  Chłodnica wody słod.SP-niezależna Nr. 1  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
113 FSB F.W.cooler,aux.machinery,not att. No. 2  Chłodnica wody słod.SP-niezależna Nr. 2  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
114 PWG Nozzle cooling medium pump M/E No. 1  Pompa chłodzenia wtryskiwaczy SG Nr. 1  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
115 PWG Nozzle cooling medium pump M/E No. 2  Pompa chłodzenia wtryskiwaczy SG Nr. 2  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
116 TLP Piston cooling medium pump M/E No. 1  Pompa chłodzenia tłoków SG Nr. 1  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
117 TLP Piston cooling medium pump M/E No. 2  Pompa chłodzenia tłoków SG Nr. 2  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
118 TLH Piston cooling medium cooler M/E  Chłodnica chłodzenia tłoków SG  2008-11-05 2013-11-05 OverduePrzeter.
119 FRZ F.W.cooling pipes/valves/filters  Instalacja w.słod.-rury/zawory/filtry  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
 
No.Nr DescriptionOpis LocationPołożenie Last DateOst. Data Due DateNast. Data StatusStatus
VB 1 BILGE AND BALLAST SYSTEMS INSTALACJA ZĘZOWA/BALASTOWA
120 PTZ Bilge pump,piston  Pompa zęzowa tłokowa  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
121 GZO Bilge pump,centrifugal No. 1  Pompa zęzowa odśrodkowa Nr. 1  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
122 GZO Bilge pump,centrifugal No. 2  Pompa zęzowa odśrodkowa Nr. 2  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
123 ZSK Bilge ejector  Smoczek zęzowy  2010-03-05 2015-03-05 OverduePrzeter.
124 RZF Bilge pipes/valves/filters  Instalacja zęzowa-rury/zawory/filtry  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
125 ZST Remote contr.bilge valves  Zawory zęzowe zdalnie sterowane  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
126 BAL Ballast pump No. 1  Pompa balastowa Nr. 1  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
127 BAL Ballast pump No. 2  Pompa balastowa Nr. 2  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
128 OZF Ballast pipes/valves/filters  Instalacja balastowa-rury/zawory/filtry  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
129 ZBS Remote controled ballast valves  Zawory balast.zdalnie sterowane  2010-07-10 2015-07-10 OverduePrzeter.
130 PPP Fire pump No. 1  Pompa ppożarowa Nr. 1  PP 2009-04-30 2014-04-30 OverduePrzeter.
131 PPP Fire pump No. 2  Pompa ppożarowa Nr. 2  SS 2012-04-06 * 2017-04-06 OverduePrzeter.
 
REMARKS:
 -The mark '*' after the date of last survey (LastDate column) means that survey was carried out by chief engineer
 -The mark '+' before the date in status column means postponed date
 -The mark '!' before the date in status column means overdue
UWAGI:
 -Znak '*' za datą w kolumnie 'Ost. Data' oznacza przegląd wykonany przez starszego mechanika
 -Znak '+' za datą w kolumnie 'Status' oznacza przesunięcie terminu wykonania przeglądu
 -Znak '!' za datą w kolumnie 'Status' oznacza zaległy termin wykonania przeglądu
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
- Dates in format yyyy-mm-dd
- Survey Item color:
	RED: overdue
	YELLOW: due date to 2018-12-20
Uwagi:
- Daty w formacie yyyy-mm-dd
- Kolor pozycji:
	CZERWONY: Przeterminowany
	ŻÓŁTY: należne do 2018-12-20
Report generated:Raport wygenerowano:  2018-11-20 17:41:46
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU