Warning: XSLTProcessor::transformToXml(): runtime error: file /export/dfs/http/raporty/ line 5311 element input in /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php on line 310 Call Stack: 0.0021 629256 1. {main}() /export/dfs/http/raporty/index.php:0 0.0388 1200816 2. Kohana_Request->execute() /export/dfs/http/raporty/index.php:109 0.0388 1200816 3. Kohana_Request_Client->execute() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request.php:1154 0.0388 1200816 4. Kohana_Request_Client_Internal->execute_request() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client.php:64 0.0585 1438200 5. ReflectionMethod->invoke() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 0.0585 1438232 6. Controller_Link->action_get() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 2.8837 2080384 7. Model_SekcjaN->DoFormat() /export/dfs/http/raporty/application/classes/controller/link.php:764 3.1579 2062216 8. Model_XMLSekcji->getFileHTML() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/sekcjan.php:406 3.2483 2063656 9. XSLTProcessor->transformToXml() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php:310 Warning: XSLTProcessor::transformToXml(): Variable 'typeCond' has not been declared. in /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php on line 310 Call Stack: 0.0021 629256 1. {main}() /export/dfs/http/raporty/index.php:0 0.0388 1200816 2. Kohana_Request->execute() /export/dfs/http/raporty/index.php:109 0.0388 1200816 3. Kohana_Request_Client->execute() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request.php:1154 0.0388 1200816 4. Kohana_Request_Client_Internal->execute_request() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client.php:64 0.0585 1438200 5. ReflectionMethod->invoke() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 0.0585 1438232 6. Controller_Link->action_get() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 2.8837 2080384 7. Model_SekcjaN->DoFormat() /export/dfs/http/raporty/application/classes/controller/link.php:764 3.1579 2062216 8. Model_XMLSekcji->getFileHTML() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/sekcjan.php:406 3.2483 2063656 9. XSLTProcessor->transformToXml() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php:310 Warning: XSLTProcessor::transformToXml(): xmlXPathCompiledEval: evaluation failed in /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php on line 310 Call Stack: 0.0021 629256 1. {main}() /export/dfs/http/raporty/index.php:0 0.0388 1200816 2. Kohana_Request->execute() /export/dfs/http/raporty/index.php:109 0.0388 1200816 3. Kohana_Request_Client->execute() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request.php:1154 0.0388 1200816 4. Kohana_Request_Client_Internal->execute_request() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client.php:64 0.0585 1438200 5. ReflectionMethod->invoke() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 0.0585 1438232 6. Controller_Link->action_get() /export/dfs/http/kohana/system/classes/kohana/request/client/internal.php:116 2.8837 2080384 7. Model_SekcjaN->DoFormat() /export/dfs/http/raporty/application/classes/controller/link.php:764 3.1579 2062216 8. Model_XMLSekcji->getFileHTML() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/sekcjan.php:406 3.2483 2063656 9. XSLTProcessor->transformToXml() /export/dfs/http/raporty/application/classes/model/xmlsekcji.php:310 PRS SURVEY STATUS for 420599 (HELOT WŁA-184)
Wybierz dane nadzoru pomieszczeń i zbiornikow.
Choose data of survey accomodations and hull's tanks.
Obecnie trwa generowanie formularza 328DP. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 328DP Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych pomieszczeń i zbiornikow ukończone.
Generating survey accomodations and hull's tanks data completed.
Wybierz dane przeglądu 311.
Choose survey 311 data.
Obecnie trwa generowanie formularza 311. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 311 Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych przeglądu 311 ukończone.
Generating survey 311 data completed.
Wybierz dane przeglądu 338.
Choose survey 338 data.
Trwa generowanie formularza 338.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 338 Form.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych przeglądu 338 ukończone.
Generating survey 338 data completed.
Get PDF to print
Pobierz PDF
2020-10-27 07:14:25 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh: 1156
DP Pelagic Sp. z o.o.
Operator: Armator: kh: 1156
DP Pelagic Sp. z o.o.
 
-----------------------------
S U R V E Y   S T A T U S
S T A T U S   S T A T K U
-----------------------------
 
HELOT WŁA-184
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 420599 FlagBandera The Republic of Poland (POL)
IMO No.Nr IMO 8321175 Offl. No.Nr Administ. ROG/S/567
Call SignalSygnał Wywoławczy SPG2663 PortPort Władysławowo
MMSI No.Nr MMSI 261005510
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 259.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 134.20 Keel layingData poł.stępki 1985
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 1985 /2017
ShipyardStocznia Stocznia USTKA, Ustka
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU KM FISHING VESSEL I
Date of assignmentData nadania klasy 2003-04-01
Warning ! CLASS SUSPENDED from Uwaga ! KLASA ZAWIESZONA od 2020-09-15 (reason: przyczyna: b)
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały --- PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
1.Ograniczenie mocy SG do 385 kW przy 900 obr./min. uzyskane przez zablokowanie listwy paliwowej na pozycji 6,9 (cała listwa paliwowa od 0 do 10), wg Raportu badania nr 203/2003/OPR.GDY. 
2.Przewóz połowów dozwolony tylko w skrzynkach z lodem. Używanie systemu schładzania wodą morską jest zabronione. / Carriage of catch allowed in boxes with ice only. Using the Refrigerated Sea Water System is prohibited.
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2019-11-25 2024-05-27
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2010-06-14
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Fishing Vessel Safety (Compliance)Bezp.statku rybackiego-zgodność FSCC Full 2019-11-25 2024-05-27
MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV MPIV Full 2019-11-25 2024-05-27
International Tonnage Certificate (1969)Międzynarodowe świadectwo pomiarowe (1969) ITC Full 2013-11-28
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Renewal surveyOdnowienie klasy
2019-05-28 2024-05-28 2024-02-28 - 2024-05-28
Annual surveyPrzegląd roczny
2020-06-05 2021-05-28 2021-02-28 - 2021-08-28
Intermediate surveyPrzegląd pośredni* 2021-02-28 - 2022-08-28
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2019-02-25 2022-02-24 -
Bottom survey - in dock - occ.Część podwodna kadłuba - w doku-doraźny
2020-07-10 -
Bottom survey - in dock - occ.Część podwodna kadłuba - w doku-doraźny
2020-06-05 -
Tailshaft C - Method 1Wał śrubowy C - Metoda 1 2024-02-25 -
Tailshaft C - Method 2Wał śrubowy C - Metoda 2 2024-02-25 -
Tailshaft C - Method 3Wał śrubowy C - Metoda 3 2024-02-25 -
Tailshaft survey C - completeWał śrubowy C - przegląd całkowity
2019-02-25 -
Tailshaft survey C - partialWał śrubowy C - przegląd częściowy
2020-07-10 -
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Fishing vessel safety - renewalBezp. statku rybackiego - odnowienie
2019-05-28 2024-05-28 2024-02-28 - 2024-05-28
Fishing vessel safety - equipment - periodicalBezp. statku rybackiego - wyposażenie - roczny
2020-06-05 2021-05-28 2021-02-28 - 2021-08-28
Fishing vessel safety - radio - periodicalBezp. statku rybackiego - radio - roczny
2020-06-05 2021-05-28 2021-02-28 - 2021-08-28
Fishing vessel safety - intermediateBezp. statku rybackiego - pośredni* 2021-02-28 - 2022-08-28
MARPOL-Annex IV - initial/renewalMARPOL-Annex IV - nadanie/odnowienie
2019-05-28 2024-05-28 2024-02-28 - 2024-05-28
MARPOL-Annex V - annualMARPOL-Annex V - roczny
2020-06-05 2021-05-28 2021-02-28 - 2021-08-28
Marine environment protectionOchrona środowiska morskiego
2020-06-05 2021-05-28 2021-02-28 - 2021-08-28
Karta Bezpieczeństwa - nadanieKarta Bezpieczeństwa - nadanie
2020-06-05 -
Karta Bezpieczeństwa - odnowienieKarta Bezpieczeństwa - odnowienie
2020-06-05 2024-05-28 2024-02-28 - 2024-05-28
Karta Bezpieczeństwa - rocznyKarta Bezpieczeństwa - roczny 2021-05-28 2021-02-28 - 2021-08-28
Karta Bezpieczeństwa - pośredniKarta Bezpieczeństwa - pośredni* 2021-02-28 - 2022-08-28
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.