Obecnie trwa generowanie formularza 311. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 311 Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Wybierz dane przeglądu 311.
Choose survey 311 data.
Generowanie danych przeglądu 311 ukończone.
Generating survey 311 data completed.
Obecnie trwa generowanie formularza 328DP. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 328DP Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Wybierz dane nadzoru pomieszczeń i zbiornikow.
Choose data of survey accomodations and hull's tanks.
Generowanie danych pomieszczeń i zbiornikow ukończone.
Generating survey accomodations and hull's tanks data completed.
Get PDF to print
Pobierz PDF
2020-09-21 14:20:57 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh: 1155
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
Operator: Armator: kh: 1155
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
 
-----------------------------
S U R V E Y  S T A T U S
S T A T U S  S T A T K U
-----------------------------
 
SM-PRC-108
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 520191 FlagBandera The Republic of Poland (POL)
IMO No.Nr IMO 8937572 Offl. No.Nr Administ. ROG2040
Call SignalSygnał Wywoławczy SPG2918 PortPort Gdańsk
MMSI No.Nr MMSI 261002100
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 539.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 1094.00 Keel layingData poł.stępki 1974-02-18
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 1974-09-30
ShipyardStocznia Płocka Stocznia Rzeczna, Płock
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU *KM HOPPER BARGE III
Date of assignmentData nadania klasy 1974-09-30
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. *PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały --- PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
Zabrania się eksploatacji z ładunkiem płynnym w ładowni i wodą w zbiornikach wypornościowych oraz urobkiem o masie mniejszej niż 1,3 t/m^3.
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2020-06-03 2025-01-14
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2007-09-10
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
MARPOL Annex IMARPOL Annex I MPI Full 2020-06-03 2025-01-14
MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV MPIV Full 2020-06-03 2025-01-14
MARPOL Annex VIMARPOL Annex VI MPVI Full 2020-06-03 2025-01-14
MARPOL Annex VI (IEEC)MARPOL Annex VI (IEEC) IEEC Full 2014-08-12
Anti-Fouling SystemAnti-Fouling System AFS Full 2009-07-29
AFS - Form FAFS - Form F AFSF Full 2013-08-01
AFS - Form FAFS - Form F AFSF 2020-01-15
International Tonnage Certificate (1969)Międzynarodowe świadectwo pomiarowe (1969) ITC Full 2008-09-12
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Renewal surveyOdnowienie klasy
2020-01-15 2025-01-15 2024-10-15 - 2025-01-15
Annual surveyPrzegląd roczny 2021-01-15 2020-10-15 - 2021-04-15
Intermediate surveyPrzegląd pośredni* 2021-10-15 - 2023-04-15
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2020-01-15 2023-01-15 -
Power unit PS - completePrzegląd sterośruby LB - całkowity
2020-01-15 2025-01-13 -
notes: uwagi: 1004
Power unit SB - completePrzegląd sterośruby PB - całkowity
2020-01-15 2025-01-13 -
notes: uwagi: 5518
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
MARPOL-Annex I - initial/renewalMARPOL-Annex I - nadanie/odnowienie
2020-01-15 2025-01-15 2024-10-15 - 2025-01-15
MARPOL-Annex I - annualMARPOL-Annex I - roczny 2021-01-15 2020-10-15 - 2021-04-15
MARPOL-Annex I - intermediateMARPOL-Annex I - pośredni* 2021-10-15 - 2023-04-15
MARPOL-Annex IV - initial/renewalMARPOL-Annex IV - nadanie/odnowienie
2020-01-15 2025-01-15 2024-10-15 - 2025-01-15
MARPOL-Annex V - annualMARPOL-Annex V - roczny
2020-01-15 2021-01-15 2020-10-15 - 2021-04-15
MARPOL-Annex VI - initial/renewalMARPOL-Annex VI - nadanie/odnowienie
2020-01-15 2025-01-15 2024-10-15 - 2025-01-15
MARPOL-Annex VI - annualMARPOL-Annex VI - roczny 2021-01-15 2020-10-15 - 2021-04-15
MARPOL-Annex VI - intermediateMARPOL-Annex VI - pośredni* 2021-10-15 - 2023-04-15
MARPOL-Annex VI-EE - initialMARPOL-Annex VI-EE - nadanie
2014-04-29 -
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
CONDITIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
Vessel not in CMS surveyStatek nie jest w nadzorze CMS
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
               - Dates in format yyyy-mm-dd
               - Survey Item color:
               RED: overdue
               YELLOW: due date to 2020-10-21
Uwagi:
               - Daty w formacie yyyy-mm-dd
               - Kolor pozycji:
               CZERWONY: Przeterminowany
               ŻÓŁTY: należne do 2020-10-21
Report generated:Raport wygenerowano:   2020-09-21 14:20:57
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU