Wybierz dane nadzoru pomieszczeń i zbiornikow.
Choose data of survey accomodations and hull's tanks.
Obecnie trwa generowanie formularza 328DP. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 328DP Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych pomieszczeń i zbiornikow ukończone.
Generating survey accomodations and hull's tanks data completed.
Wybierz dane przeglądu 311.
Choose survey 311 data.
Obecnie trwa generowanie formularza 311. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 311 Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych przeglądu 311 ukończone.
Generating survey 311 data completed.
Wybierz dane przeglądu 338.
Choose survey 338 data.
Trwa generowanie formularza 338.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 338 Form.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Generowanie danych przeglądu 338 ukończone.
Generating survey 338 data completed.
Get PDF to print
Pobierz PDF
2020-09-24 17:24:25 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh: 7625
Reknav Maritime Ltd
Operator: Armator: kh: 6947
REK. NAV Management Co. Ltd
 
-----------------------------
S U R V E Y  S T A T U S
S T A T U S  S T A T K U
-----------------------------
 
REK KING
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 103196 FlagBandera The Republic of Panama (PAN)
IMO No.Nr IMO 9085895 Offl. No.Nr Administ. 47696-16-A
Call SignalSygnał Wywoławczy H3IV PortPort Panama
MMSI No.Nr MMSI 374377000
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 10490.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 16856.70 Keel layingData poł.stępki 1996-04-03
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 1997-02-03
ShipyardStocznia Tianjin Xingang Shipyard
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU KM BULK CARRIER ESP E
Date of assignmentData nadania klasy 2018-11-19
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały --- PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
Strengthened for heavy cargoes. Cargo Holds Nos.1 & 3 may be empty.
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Temp. 2020-07-05 2020-12-04
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2019-03-19
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Load LineWolna Burta LLC Prov. 2020-07-05 2020-12-04
MARPOL Annex IMARPOL Annex I MPI Prov. 2020-07-05 2020-12-04
MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV MPIV Full 2019-03-19 2022-02-02
MARPOL Annex VIMARPOL Annex VI MPVI Prov. 2020-07-05 2020-12-04
MARPOL Annex VI (IEEC)MARPOL Annex VI (IEEC) IEEC Full 2019-03-19
Safety ConstructionCertyfikat Konstrukcji SCC Prov. 2020-07-05 2020-12-04
Safety EquipmentCertyfikat Wyposażenia SEC Prov. 2020-07-05 2020-12-04
Safety RadioCertyfikat Radiowy SRC Prov. 2020-07-05 2020-12-04
Compliance Dangerous GoodsMateriały Niebezpieczne CDG Full 2019-03-19 2022-02-02
Anti-Fouling SystemAnti-Fouling System AFS Full 2019-03-19
BWMBWM -Issued by: -Przez: PAN BWM Full 2019-01-04 2022-05-14
IMSBC Code (CoC)Kodeks IMSBC (zgodność) IBC Full 2019-03-25
IMSBC Code - Group B (CoC)Kodeks IMSBC - grupa B (zgodność) IBCB Full 2020-07-20 2022-02-02
Document of authorization for carriage of grainDokument uprawnienia do przewozu ziarna GRAIN Full 2019-03-19
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Initial surveyNadanie klasy
2018-11-19 -
Renewal surveyOdnowienie klasy
2017-02-03 2022-02-02 2021-11-03 - 2022-02-02
Annual surveyPrzegląd roczny
2020-07-05 2021-02-02 2020-11-02 - 2021-05-02 TEMP
Intermediate surveyPrzegląd pośredni*
2020-07-05 - TEMP
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2019-09-17 2022-02-02 -
Bottom survey - in water - occ.Część podwodna kadłuba - na wodzie - doraźny
2018-11-13 -
Tailshaft survey C - completeWał śrubowy C - przegląd całkowity
2016-09-30 2021-09-30 2021-07-01 - 2021-09-30
Aux. boiler OF/EG internalKocioł pom. kombinowany - p.wewn.
2019-09-17 2022-02-02 -
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Load line - initial/renewalWolna burta - nadanie/odnowienie
2017-02-03 2022-02-02 2021-11-03 - 2022-02-02
Load line - annualWolna burta - roczny
2020-07-05 2021-02-02 2020-11-02 - 2021-05-02 TEMP
MARPOL-Annex I - initial/renewalMARPOL-Annex I - nadanie/odnowienie
2017-02-03 2022-02-02 2021-11-03 - 2022-02-02
MARPOL-Annex I - annualMARPOL-Annex I - roczny
2020-07-05 2021-02-02 2020-11-02 - 2021-05-02 TEMP
MARPOL-Annex I - intermediateMARPOL-Annex I - pośredni*
2020-07-05 - TEMP
MARPOL-Annex IV - initial/renewalMARPOL-Annex IV - nadanie/odnowienie
2017-02-03 2022-02-02 2021-11-03 - 2022-02-02
MARPOL-Annex IV - additionalMARPOL-Annex IV - dodatkowy
2018-11-19 -
MARPOL-Annex VI - initial/renewalMARPOL-Annex VI - nadanie/odnowienie
2017-02-03 2022-02-02 2021-11-03 - 2022-02-02
MARPOL-Annex VI - annualMARPOL-Annex VI - roczny
2020-07-05 2021-02-02 2020-11-02 - 2021-05-02 TEMP
MARPOL-Annex VI - intermediateMARPOL-Annex VI - pośredni*
2020-07-05 - TEMP
MARPOL-Annex VI-EE - additionalMARPOL-Annex VI-EE - dodatkowy
2018-11-19 -
SOLAS-construction - initial/renewalSOLAS-konstrukcja - nadanie/odnowienie
2017-02-03 2022-02-02 2021-11-03 - 2022-02-02
SOLAS-construction - annualSOLAS-konstrukcja - roczny
2020-07-05 2021-02-02 2020-11-02 - 2021-05-02 TEMP
SOLAS-construction - intermediateSOLAS-konstrukcja - pośredni*
2020-07-05 - TEMP
SOLAS-equipment - initial/renewalSOLAS-wyposażenie - nadanie/odnowienie
2017-02-03 2022-02-02 2021-11-03 - 2022-02-02
SOLAS-equipment - annualSOLAS-wyposażenie - roczny
2020-07-05 2021-02-02 2020-11-02 - 2021-05-02 TEMP
SOLAS-equipment - periodicalSOLAS-wyposażenie - okresowy*
2020-07-05 - TEMP
SOLAS-radio - renewalSOLAS-radio - odnowienie
2017-02-03 2022-02-02 2021-11-03 - 2022-02-02
SOLAS-radio - periodicalSOLAS-radio - okresowy
2020-07-05 2021-02-02 2020-11-02 - 2021-05-02 TEMP
Cargo handling gear - renewalUrz. przeładunkowe - odnowienie
2016-02-26 2021-02-26 -
notes: uwagi: Deck Crane No.1(fwd) & No.2(aft) (SWL 25,0t)
Cargo handling gear - annualUrz. przeładunkowe - roczny
2019-11-13 2020-11-13 -
notes: uwagi: Deck Crane No.1(fwd) & No.2(aft) (SWL 25,0t)
Compliance Dangerous Goods - renewalMateriały Niebezpieczne - odnowienie
2018-11-19 2022-02-02 2021-11-03 - 2022-02-02
IMSBC Code - renewalKodeks IMSBC - odnowienie
2017-02-03 2022-02-02 2021-11-03 - 2022-02-02
IMSBC Code - annualKodeks IMSBC - roczny
2020-07-05 2021-02-02 2020-11-02 - 2021-05-02 TEMP
BWM - initial/renewalBWM - nadanie/odnowienie
2017-05-15 2022-05-15 2022-02-15 - 2022-05-15
BWM - annualBWM - roczny
2020-07-05 2021-05-15 2021-02-15 - 2022-08-15 TEMP
BWM - intermediateBWM - pośredni*
2020-07-05 - TEMP
BWM - additionalBWM - dodatkowy
2018-11-19 -
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
'TEMP' in status column means temporary amendments subject of final verification in H.O.Znak 'TEMP' w kolumnie Status oznacza zapis tymczasowy przed weryfikacją w Centrali PRS.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
CONDITIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
Vessel not in CMS surveyStatek nie jest w nadzorze CMS
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
               - Dates in format yyyy-mm-dd
               - Survey Item color:
               RED: overdue
               YELLOW: due date to 2020-10-24
Uwagi:
               - Daty w formacie yyyy-mm-dd
               - Kolor pozycji:
               CZERWONY: Przeterminowany
               ŻÓŁTY: należne do 2020-10-24
Report generated:Raport wygenerowano:   2020-09-24 17:24:25
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU