Obecnie trwa generowanie formularza 311. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 311 Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Wybierz dane przeglądu 311.
Choose survey 311 data.
Generowanie danych przeglądu 311 ukończone.
Generating survey 311 data completed.
Obecnie trwa generowanie formularza 328DP. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 328DP Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Wybierz dane nadzoru pomieszczeń i zbiornikow.
Choose data of survey accomodations and hull's tanks.
Generowanie danych pomieszczeń i zbiornikow ukończone.
Generating survey accomodations and hull's tanks data completed.
Get PDF to print
Pobierz PDF
2020-07-03 21:37:07 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh: 1174
Akademia Morska w Szczecinie
Operator: Armator: kh: 1174
Akademia Morska w Szczecinie
 
-----------------------------
S U R V E Y  S T A T U S
S T A T U S  S T A T K U
-----------------------------
 
NAWIGATOR XXI
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 680118 FlagBandera The Republic of Poland (POL)
IMO No.Nr IMO 9161247 Offl. No.Nr Administ. ROS/S/178
Call SignalSygnał Wywoławczy SNHA PortPort Szczecin
MMSI No.Nr MMSI 261187000
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 1245.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 326.00 Keel layingData poł.stępki 1997-03-14
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 1998-01-22
ShipyardStocznia Gdańska Stocznia Remontowa, Gdańsk
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU *KM SPECIAL PURPOSE SHIP I (L3)
Date of assignmentData nadania klasy 1998-01-22
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. *PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały --- PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2018-05-25 2023-01-21
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 1999-03-23
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Load LineWolna Burta LLC Full 2018-05-25 2023-01-21
MARPOL Annex IMARPOL Annex I MPI Full 2019-05-22 2022-09-04
MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV MPIV Full 2018-05-25 2023-01-21
MARPOL Annex VIMARPOL Annex VI MPVI Full 2018-05-25 2023-01-21
Anti-Fouling SystemAnti-Fouling System AFS Full 2008-01-08
AFS - Form FAFS - Form F AFSF 2013-01-14
AFS - Form FAFS - Form F AFSF 2017-11-03
BWM (Compliance)BWM (Zgodność) BWMS Full 2018-05-25 2023-01-21
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Renewal surveyOdnowienie klasy
2018-01-15 2023-01-22 2022-10-22 - 2023-01-22
Single Voyage Declaration - surveyZaświadczenie o zdatności do jednorazowej podróży
2019-10-22 -
Annual surveyPrzegląd roczny
2020-01-15 2021-01-22 2020-10-22 - 2021-04-22
Intermediate surveyPrzegląd pośredni*
2020-06-09 - TEMP
Intermediate surveyPrzegląd pośredni* 2019-10-22 - 2021-04-22
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2017-11-03 2020-11-03 -
Bottom survey - in dock - occ.Część podwodna kadłuba - w doku-doraźny
2019-11-22 -
Bottom survey - in waterCzęść podwodna kadłuba - na wodzie
2020-06-09 - TEMP
Tailshaft C - Method 1Wał śrubowy C - Metoda 1 2022-11-03 -
Tailshaft C - Method 2Wał śrubowy C - Metoda 2 2022-11-03 -
Tailshaft C - Method 3Wał śrubowy C - Metoda 3 2022-11-03 -
Tailshaft survey C - completeWał śrubowy C - przegląd całkowity
2017-11-03 -
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Load line - initial/renewalWolna burta - nadanie/odnowienie
2018-01-15 2023-01-22 2022-10-22 - 2023-01-22
Load line - annualWolna burta - roczny
2020-01-15 2021-01-22 2020-10-22 - 2021-04-22
MARPOL-Annex I - initial/renewalMARPOL-Annex I - nadanie/odnowienie
2017-09-05 2022-09-05 2022-06-05 - 2022-09-05
MARPOL-Annex I - annualMARPOL-Annex I - roczny
2019-10-02 2020-09-05 2020-06-05 - 2020-12-05
MARPOL-Annex I - intermediateMARPOL-Annex I - pośredni* 2019-06-05 - 2020-12-05
MARPOL-Annex I - additionalMARPOL-Annex I - dodatkowy
2019-01-22 -
MARPOL-Annex IV - initial/renewalMARPOL-Annex IV - nadanie/odnowienie
2018-01-15 2023-01-22 2022-10-22 - 2023-01-22
MARPOL-Annex V - annualMARPOL-Annex V - roczny
2020-01-15 2021-01-22 2020-10-22 - 2021-04-22
MARPOL-Annex VI - initial/renewalMARPOL-Annex VI - nadanie/odnowienie
2018-01-15 2023-01-22 2022-10-22 - 2023-01-22
MARPOL-Annex VI - annualMARPOL-Annex VI - roczny
2020-01-15 2021-01-22 2020-10-22 - 2021-04-22
MARPOL-Annex VI - intermediateMARPOL-Annex VI - pośredni* 2019-10-22 - 2021-04-22
Cargo handling gear - renewalUrz. przeładunkowe - odnowienie
2018-10-04 2023-10-04 -
notes: uwagi: Deck hoisting (1,1t) aftpart
Cargo handling gear - annualUrz. przeładunkowe - roczny
2019-09-19 2020-09-19 -
notes: uwagi: Deck hoisting (1,1t) aftpart
BWM - initial/renewalBWM - nadanie/odnowienie
2018-01-15 2023-01-22 2022-10-22 - 2023-01-22
BWM - annualBWM - roczny
2020-01-15 2021-01-22 2020-10-22 - 2021-04-22
BWM - intermediateBWM - pośredni* 2019-10-22 - 2021-04-22
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
'TEMP' in status column means temporary amendments subject of final verification in H.O.Znak 'TEMP' w kolumnie Status oznacza zapis tymczasowy przed weryfikacją w Centrali PRS.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
CONDITIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
Vessel not in CMS surveyStatek nie jest w nadzorze CMS
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
               - Dates in format yyyy-mm-dd
               - Survey Item color:
               RED: overdue
               YELLOW: due date to 2020-08-02
Uwagi:
               - Daty w formacie yyyy-mm-dd
               - Kolor pozycji:
               CZERWONY: Przeterminowany
               ŻÓŁTY: należne do 2020-08-02
Report generated:Raport wygenerowano:   2020-07-03 21:37:07
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU