Obecnie trwa generowanie formularza 311. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 311 Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Wybierz dane przeglądu 311.
Choose survey 311 data.
Generowanie danych przeglądu 311 ukończone.
Generating survey 311 data completed.
Obecnie trwa generowanie formularza 328DP. W zależności od ilości zaznaczonych pozycji, operacja może potrwać do kilku minut.

Generowanie ...

To okno zamknie się automatycznie po zakończeniu operacji.
Now generating 328DP Form. Is dependent to selected positions, operation can doing to several minutes.

Generating ...

This window closed automatically after finished operation.
Wybierz dane nadzoru pomieszczeń i zbiornikow.
Choose data of survey accomodations and hull's tanks.
Generowanie danych pomieszczeń i zbiornikow ukończone.
Generating survey accomodations and hull's tanks data completed.
Get PDF to print
Pobierz PDF
2020-07-04 01:19:46 Request for (G)  EQUASIS
Owner: Właściciel: kh:
Jupiter Five Shipping Limited
Operator: Armator: kh: 197
Polska Żegluga Morska P.P.
 
-----------------------------
S U R V E Y  S T A T U S
S T A T U S  S T A T K U
-----------------------------
 
TCZEW
PRS Sea-going Vessels RegisterRejestr Statków Morskich PRS
 
VESSEL IDENTIFICATION AND PARTICULARDANE IDENTYFIKACYJNE I INNE
PRS No.Nr PRS 110464 FlagBandera The Republic of Liberia (LBR)
IMO No.Nr IMO 9727493 Offl. No.Nr Administ. 17074
Call SignalSygnał Wywoławczy D5JE3 PortPort Monrovia
MMSI No.Nr MMSI 636017074
 
EXTENDED VESSEL DATAROZSZERZONE DANE STATKU
Gross tonnagePojemność Brutto 25278.00 National tonnageTonaż narodowy
DeadweightNośność 39099.20 Keel layingData poł.stępki 2013-11-22
Delivery/Major conversionBudowa/Znaczna przebudowa 2017-12-11
ShipyardStocznia Yangfan Group Co., Ltd., Zhoushan
 
CLASS OF SHIPKLASA STATKU KM BULK CARRIER ESP L3 CG IWS AUT BC-A
Date of assignmentData nadania klasy 2017-12-15
 
Dual classKlasa podwójna
Mach. symbolSymbol Urz. Maszyn. PRM Refri. plant symbolSymbol Urz. Chłodn. ---
Continuous SurveyNadzór Stały mach. masz. PMS SurveyNadzór PMS ---
Permanent ConditionsWarunki Stałe
1. ICE CLASS L3 concerns only the hull construction requirements.
2. Designed to carry dry bulk cargoes of cargo density of 1,0 t/m3 and greater.
3. Cargo holds No. 2 and 4 may be empty at maximum draught.
4. The maximum allowable local pressure on inner bottom of cargo holds No. 1,3,5 is 206 kN/m2.
Temporary ConditionsOgraniczenia tymczas
 
I M P O R T A N T
ACCORDING TO PRS RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, PART I, CLASSIFICATION REGULATIONS
THE CLASS WILL BE AUTOMATICALLY SUSPENDED
- IN CASE OF DAMAGE TO A SHIP
- IN CASE OF EVERY TRANSGRESSING THE SPECIFIED SERVICE CONDITIONS WITHOUT PRS' AGREEMENT
- IF SURVEYS TOWARDS CLASS RENEWAL SURVEY HAVE NOT BEEN COMPLETED
- IF THE ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IS NOT COMPLETED WITHIN 3 MONTHS AFTER THEIR DUE DATE
THE CLASS WILL BE SUBJECT TO SUSPENSION
- IF ITEMS COVERED BY CONTINUOUS SYSTEM ARE NOT SURVEYED WITHIN THE DUE DATE
- IF CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS ARE NOT DEALT WITH WITHIN THE DUE DATE
- IF VOYAGE REPAIRS ARE PERFORMED WITHOUT PRIOR PRS' AGREEMENT
- IN CASE OF OWNER'S FINANCIAL OVERDUES
 
CLASSIFICATION CERTIFICATESCERTYFIKATY KLASYFIKACYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Certificate of ClassŚwiadectwo Klasy CC Full 2018-04-05 2022-12-11
Machinery CertificateŚwiadectwo Urz.Maszynowych MC Full 2018-04-05
 
STATUTORY CERTIFICATESCERTYFIKATY KONWENCYJNE
TitleTytuł PDFPDF AbbrevSkrót PeriodOkres IssuedWażny Od ExpiresWażny Do
Load LineWolna Burta LLC Full 2018-04-05 2022-12-11
MARPOL Annex IMARPOL Annex I MPI Full 2018-04-05 2022-12-11
MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV MPIV Full 2018-04-05 2022-12-11
MARPOL Annex VIMARPOL Annex VI MPVI Full 2018-04-05 2022-12-11
MARPOL Annex VI (IEEC)MARPOL Annex VI (IEEC) IEEC Full 2018-04-05
Safety ConstructionCertyfikat Konstrukcji SCC Full 2018-04-05 2022-12-11
Safety EquipmentCertyfikat Wyposażenia SEC Full 2018-05-22 2022-12-11
Safety RadioCertyfikat Radiowy SRC Full 2018-04-05 2022-12-11
Compliance Dangerous GoodsMateriały Niebezpieczne CDG Full 2018-04-05 2022-12-11
Anti-Fouling SystemAnti-Fouling System AFS Full 2018-04-05
IMSBC Code (CoC)Kodeks IMSBC (zgodność) IBC Full 2018-04-10
notes: uwagi: Group A&C
IMSBC Code - Group B (CoC)Kodeks IMSBC - grupa B (zgodność) IBCB Full 2018-04-10 2022-12-11
Document of authorization for carriage of grainDokument uprawnienia do przewozu ziarna GRAIN Full 2018-04-06
SMCSMC -Issued by: -Przez: PRS SMC Full 2018-07-16 2023-04-28
DOCDOC -Issued by: -Przez: PRS DOC Full 2020-01-21 2024-11-14
notes: uwagi: LBR
MLCMLC -Issued by: -Przez: PRS MLC Full 2018-11-26 2023-04-28
DMLCDMLC DMLC Full 2018-04-29
 
CURRENT SURVEY STATUS (Classification)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Klasyfikacyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Initial surveyNadanie klasy
2017-12-15 -
Renewal surveyOdnowienie klasy
2017-12-11 2022-12-11 2022-09-11 - 2022-12-11
Annual surveyPrzegląd roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
Intermediate surveyPrzegląd pośredni* 2019-09-11 - 2021-03-11
Bottom survey - in dockCzęść podwodna kadłuba - w doku
2017-12-11 2020-12-11 -
Tailshaft C - Method 1Wał śrubowy C - Metoda 1 2022-12-11 -
Tailshaft C - Method 2Wał śrubowy C - Metoda 2 2022-12-11 -
Tailshaft C - Method 3Wał śrubowy C - Metoda 3 2022-12-11 -
Aux. boiler OF/EG internalKocioł pom. kombinowany - p.wewn. #29788
2017-12-11 2020-12-15 -
 
CURRENT SURVEY STATUS (Statutory)STATUS BIEŻĄCEGO NADZORU (Konwencyjnego)
Survey TypeTyp Nadzoru Last DateOst. Data Due DateNast. Data Range DatesZakres Dat PostponedPrzedłuż. StatusStatus
Load line - initial/renewalWolna burta - nadanie/odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 2022-09-11 - 2022-12-11
Load line - annualWolna burta - roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
MARPOL-Annex I - initial/renewalMARPOL-Annex I - nadanie/odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 2022-09-11 - 2022-12-11
MARPOL-Annex I - annualMARPOL-Annex I - roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
MARPOL-Annex I - intermediateMARPOL-Annex I - pośredni* 2019-09-11 - 2021-03-11
MARPOL-Annex IV - initial/renewalMARPOL-Annex IV - nadanie/odnowienie
2017-12-15 2022-12-11 2022-09-11 - 2022-12-11
MARPOL-Annex V - annualMARPOL-Annex V - roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
MARPOL-Annex VI - initial/renewalMARPOL-Annex VI - nadanie/odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 2022-09-11 - 2022-12-11
MARPOL-Annex VI - annualMARPOL-Annex VI - roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
MARPOL-Annex VI - intermediateMARPOL-Annex VI - pośredni* 2019-09-11 - 2021-03-11
MARPOL-Annex VI-EE - initialMARPOL-Annex VI-EE - nadanie
2017-12-11 -
SOLAS-construction - initial/renewalSOLAS-konstrukcja - nadanie/odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 2022-09-11 - 2022-12-11
SOLAS-construction - annualSOLAS-konstrukcja - roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
SOLAS-construction - intermediateSOLAS-konstrukcja - pośredni* 2019-09-11 - 2021-03-11
SOLAS-equipment - initial/renewalSOLAS-wyposażenie - nadanie/odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 2022-09-11 - 2022-12-11
SOLAS-equipment - annualSOLAS-wyposażenie - roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
SOLAS-equipment - periodicalSOLAS-wyposażenie - okresowy* 2019-09-11 - 2021-03-11
SOLAS-radio - renewalSOLAS-radio - odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 2022-09-11 - 2022-12-11
SOLAS-radio - periodicalSOLAS-radio - okresowy
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
Cargo handling gear - renewalUrz. przeładunkowe - odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 -
notes: uwagi: 1-4 Dk crane (SWL 35t) # 62515468, 62515469, 62515470, 62515471
Cargo handling gear - annualUrz. przeładunkowe - roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
Lifting appliances - renewalUrz. podnośne - odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 -
notes: uwagi: E/R Lift
Lifting appliances - renewalUrz. podnośne - odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 -
notes: uwagi: PS Provision Crane (SWL 3,0t) #170316R
Lifting appliances - renewalUrz. podnośne - odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 -
notes: uwagi: SB Provision Crane (SWL 1,5t) #D-3332-P
Lifting appliances - annualUrz. podnośne - roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
notes: uwagi: E/R Lift
Lifting appliances - annualUrz. podnośne - roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
notes: uwagi: PS Provision Crane (SWL 3,0t) #170316R
Lifting appliances - annualUrz. podnośne - roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
notes: uwagi: SB Provision Crane (SWL 1,5t) #D-3332-P
Compliance Dangerous Goods - renewalMateriały Niebezpieczne - odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 2022-09-11 - 2022-12-11
IMSBC Code - renewalKodeks IMSBC - odnowienie
2017-12-11 2022-12-11 2022-09-11 - 2022-12-11
IMSBC Code - annualKodeks IMSBC - roczny
2020-01-10 2020-12-11 2020-09-11 - 2021-03-11
ISM - initialISM - initial
2018-04-29 -
ISM - renewalISM - odnowienie
2018-04-29 2023-04-29 2023-01-29 - 2023-04-29
ISM - intermediateISM - pośredni 2020-04-29 - 2021-04-29
MLC - initialMLC - initial
2018-04-29 -
MLC - renewalMLC - odnowienie
2018-04-29 2023-04-29 2023-01-29 - 2023-04-29
MLC - intermediateMLC - pośredni 2020-04-29 - 2021-04-29
 
Remarks:Oznaczenia:
* The Intermediate Survey shall be held at either the second or third Annual Survey. Parts of the Intermediate classification Survey, which are additional to the requirements of the Annual Survey, may be surveyed either at or between the second and third Annual Survey.* Przegląd pośredni powinien być wykonany razem z 2-gim lub z 3-cim przeglądem rocznym. Czynności klasyfikacyjnego przeglądu pośredniego wykraczające poza zakres przeglądu rocznego mogą być wykonane pomiędzy 2-gim i 3-cim przeglądem rocznym.
- survey has been commenced. - przegląd został rozpoczęty. - survey is continued. - przegląd jest kontynuowany. - survey is completed. - przegląd jest zakończony.
 
CONDITIONSZALECENIA
No overdue conditionsBrak przeterminowanych zaleceń
 
CONTINUOUS SURVEY PRSNADZÓR STAŁY PRS
No overdue itemsBrak pozycji przeterminowanych
 
PMS SURVEY PRSNADZÓR PMS PRS
Vessel not in PMS surveyStatek nie jest w nadzorze PMS
 
Remarks:
               - Dates in format yyyy-mm-dd
               - Survey Item color:
               RED: overdue
               YELLOW: due date to 2020-08-03
Uwagi:
               - Daty w formacie yyyy-mm-dd
               - Kolor pozycji:
               CZERWONY: Przeterminowany
               ŻÓŁTY: należne do 2020-08-03
Report generated:Raport wygenerowano:   2020-07-04 01:19:46
END OF REPORT
KONIEC RAPORTU