prs
obrazEwidencja spawaczy z uprawnieniami PRS
wydanymi po 2006-08-08

List of Welders Holding PRS'
Qualification Test Certificate

issued from 2006-08-08

    Sposób postępowania

      Po uruchomieniu opcji "Wykaz spawaczy" pojawi się formularz "Wyszukiwanie danych" umożliwiający określenie warunków wyszukiwania spawaczy posiadających aktualne uprawnienia PRS nadane przez wybraną Placówkę/Agencję/Przedstawicielstwo PRS.
Jeżeli w polu "Nazwisko" zamiast pełnego nazwiska zostanie podany tylko ciąg kilku liter, to zostaną znalezione nazwiska wszystkich spawaczy zawierające ten ciąg liter, którym uprawnienia zostały nadane przez wybraną Placówkę/Agencję/Przedstawicielstwo PRS.
Po wybraniu opcji "Szukaj" pojawi się lista spawaczy z aktualnymi uprawnieniami PRS spełniających warunki wyszukiwania.

User Guide

      To find the list of welders holding PRS' Welder's Qualification Test Certificate, click on the option "List of welders". The form "Data search" appears. "Data search" form provides the criteria for finding welders holding valid PRS' Welder's Qualification Test Certificate issued by the relevant PRS Branch Office/Survey Station/Representative. If, in the field "Surname", instead of the full name you type a sequence of letters, you will obtain all welders surnames containing these sequence of letters, issued with qualification certificate by the selected PRS Branch Office/Survey Station/Representative. After you click the option "Search", the list of welders holding valid PRS' Welder's Qualification Test Certificate and complying with search criteria appears.

Wykaz spawaczy / List of welders


(c) Polski Rejestr Statków S.A. ,
Al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, Polska